Valupptakt i bilder

Bilder från valupptakten i Malmö Folkets park den 11 augusti

Läs mer

Socialdemokraterna i Eslövs handlingsprogram

Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde. Vi vill göra Eslövs kommun ännu tryggare och ge våra medborgare möjligheter att utvecklas. Vi vill göra Eslöv mer solidariskt. För oss socialdemokrater hör frihet, trygghet…

Läs mer

Socialdemokraterna i Burlövs valmanifest

Vi socialdemokrater anser att vår absolut viktigaste uppgift är att öka tryggheten för våra kommuninvånare. En stor del i detta är att nära samarbeta med Polisen för att bistå dem i deras brottsbekämpande arbete. Begår man brott ska man straffas, och ingen ska tveka inför att röra sig fritt i vår kommun. På kommunal nivå…

Läs mer

Protokoll från Distriktskongressen finns nu under Dokument

Läs mer

Socialdemokraterna i Svalöv

Jobb, Välfärd och Framtidstro! Svalöv är framtidens kommun. Det är därför vårt gemensamma ansvar att se till att vår kommun förvaltas på rätt sätt. Detta gör vi tillsammans genom att öka byggnationen, satsa på en trygg och stabil välfärd och att vi har ett tryggt och öppet ledarskap. Läs hela vårt valprogram genom att klicka på…

Läs mer

Socialdemokraterna i Höörs handlingsprogram

TRYGGHET, GEMENSKAP & FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Höör är en liten, trygg och trevlig kommun mitt i Skåne där man kan leva gott. Höör består till stor del av landsbygd där nästan hälften av befolkningen bor. Vi har under de senaste fyra åren arbetat utifrån ledorden Delaktighet, Inkludering och Bemötande. Det fortsätter vi med och vill utveckla kommunen…

Läs mer

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Svedala

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna i Svedala vill satsa på under nästa mandatperiod. Handlingsprogram 2018-07-19 slut

Läs mer

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Sjöbo 2018-2022

Socialdemokratisk politik bygger på ideal om frihet och jämlikhet, om tron på alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi prioriterar vikten av att arbeta utifrån aspekter som jämlikhet, mångfald och folkhälsa och att det ska genomsyra all vår verksamhet. Vi arbetar för allas rätt till ett gott liv…

Läs mer

Valupptakt program

Välkomna till valupptakten i Malmö Folkets Park lördagen den 11 augusti. Vi börjar kl. 15.00 och beräknar att den avslutas kl. 18.15. Till Folkets park kan man ta sig med tåg till Malmö central och sedan med buss nr 5 mot Stenkällan. Hållplatsen heter Folkets Park. De arbetarekommuner som ordnar gemensam resa eller om man tar…

Läs mer

Socialdemokraterna i Båstads valprogram

Socialdemokraternas vision för Bjäre Socialdemokraterna i Båstad vill ge välfärd efter de behov som individen har. Vi vill att alla människor ska få det bättre och kunna utvecklas för att nå sin fulla kapacitet. Tillsammans ska vi bygga ett samhälle med trygghet, sammanhållning och integration, ett samhälle där alla känner framtidstro. Tillsammans ska vi också värna om vår…

Läs mer
facebook Twitter Email