Lokala program

Socialdemokraterna i Båstads valprogram

Socialdemokraternas vision för Bjäre Socialdemokraterna i Båstad vill ge välfärd efter de behov som individen har. Vi vill att alla människor ska få det bättre och kunna utvecklas för att nå sin fulla kapacitet. Tillsammans ska vi bygga ett samhälle med trygghet, sammanhållning och integration, ett samhälle där alla känner framtidstro. Tillsammans ska vi också värna om vår…

Läs mer

Socialdemokraterna i Bromöllas valprogram 2018

Socialdemokraterna i framkant för Bromölla! En kommun att leva och verka i med stolthet, en plats för våra barn att växa upp i, ett samhälle med förutsättningar till ett liv med kvalitet där möjlighet för rekreation, hälsosamt åldrande och förverkligande av drömmar är verklighet. Samtliga delar av kommunens verksamheter ska genomsyras av trivsel, trygghet, jämlikhet…

Läs mer

Klippans lokala valprogram

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Klippan 2019-2022

Ett jämlikt Klippans kommun Människans frihet socialdemokraternas viktigaste mål. Alla människor ska vara fria att utvecklas som individer. Man ska råda över sitt eget liv och påverka samhället. Därför är jämlikhet en förutsättning för frihet. Ett samhälle som ger alla människor möjlighet att utveckla sin fulla potential skapar en stark grund för demokrati och delaktighet….

Läs mer

Socialdemokraterna i Skånes valprogram

Det här är socialdemokraterna i Skånes valprogram. Skåneprogrammet

Läs mer
facebook Twitter Email