Personal

 

Petra Bergquist – Förste ombudsman
Ekonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet  – Styrelsen –
Distriktskongress -Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang –
Folkrörelsekontakter
Direkttelefon:
040-660 73 09
E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Ann-Sofie Garsén – Studie och kommunikationsombudsman
Kommunikation – intern och extern – Opinionsbildning – Omvärldsbevakning 
Studier- Förtroendemannautveckling 
Facklig-politisk verksamhet
Direkttelefon: 040-660 73 10
E-post: ann-sofie.garsen@socialdemokraterna.se

Göran S Persson – ombudsman
Medlemsvärvning – kyrkopolitik – internationellt – EU
Direkttelefon:040-660 73 02
E-post:goran.s.persson@socialdemokraterna.se 

Margareta Liljedahl Eriksson
Verksamhetsassistent Ekonomi
Ekonomi – Styrelsen – CRM 
Direkttelefon:
 040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Wilfredo Salinas
Vaktmästare
Direkttelefon:
 040-660 7305
E-post: vaktmasteri@socialdemokraterna.se
E-post: wilfredo.salinas@malmo.sap.se 
 
 
 
facebook Twitter Email