Personal

 

Petra Bergquist 
Förste ombudsman
Ekonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet  – Styrelsen –
Distriktskongress -Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang –
Folkrörelsekontakter
Direkttelefon:
040-660 73 09
E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Ann-Sofie Garsén 
Studie och kommunikationsombudsman
Kommunikation – intern och extern – Opinionsbildning – Omvärldsbevakning 
Studier- Förtroendemannautveckling 
Direkttelefon: 040-660 73 10
E-post: ann-sofie.garsen@socialdemokraterna.se

Göran S Persson 
Ombudsman
Kyrkopolitik – internationellt – EU
Direkttelefon:040-660 73 02
E-post:goran.s.persson@socialdemokraterna.se 

Anders Svärd 
Organisationsombudsman
Organisationsutveckling – Facklig-politisk samverkan – Medlemsvärvning
Direkttelefon: 040-660 73 05
E-post: anders.svard@socialdemokraterna.se

Margareta Liljedahl Eriksson
Verksamhetsassistent Ekonomi

Ekonomi – Styrelsen – CRM 
Direkttelefon: 040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Susanne Asserfors
Kontorsvaktmästare
Administration – CRM – Vaktmästeri 
Direkttelefon: 040-660 73 08
E-post: admin@skane.sap.se
E-post: susanne.asserfors@socialdemokraterna.se

 
 
facebook Twitter Email