Personal

Stefan Pettersson
Förste ombudsmanEkonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet  – Styrelsen – Distriktskongress –
Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang – Folkrörelsekontakter

Direkttelefon: 040-660 73 03
E-post: stefan.pettersson@socialdemokraterna.se

Petra Bergquist
Valkretsombudsman Södra valkretsenOmvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Studier- Förtroendemannautveckling

Direkttelefon: 040-660 73 09
E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Göran S Persson
Valkretsombudsman Norra och östra valkretsen

Omvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Medlemsvärvning – Mentorsverksamhet – Internationell verksamhet – Europafrågor

Direkttelefon: 040-660 73 02
E-post: goran.s.persson@socialdemokraterna.se

Ann-Sofie Garsén
Valkretsombudsman Västra valkretsen

Omvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Facklig-politisk samverkan

Direkttelefon: 040-660 73 10
E-post: ann-sofie.garsen@socialdemokraterna.se

Margareta Liljedahl Eriksson
Administratör

Ekonomi

Direkttelefon: 040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Mubarik Abdirahman
Administratör

Verkställande utskottet – Distriktstyrelsen – Distriktskongresser – Partikongresser –
Förtroenderådet – Medlemsystemet – regionala uppdrag studier och inkommande post.

Direkttelefon: 040-660 73 08
E-post: mubarik.abdirahman@socialdemokraterna.se

Roland Sigurdh
Vaktmästare

Direkttelefon: 040-660 7305
E-post: vaktmasteri@socialdemokraterna.se
E-post: roland.sigurdh@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email