Personal

Stefan Pettersson
Förste ombudsmanEkonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet  – Styrelsen – Distriktskongress –
Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang – Folkrörelsekontakter
Direkttelefon:
040-660 73 03
E-post: stefan.pettersson@socialdemokraterna.se
Petra Bergquist
Valkretsombudsman Södra valkretsenOmvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Studier- Förtroendemannautveckling
Direkttelefon:
040-660 73 09
E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se
Göran S Persson
Valkretsombudsman Norra och östra valkretsenOmvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Medlemsvärvning – Mentorsverksamhet – Internationell verksamhet – Europafrågor
Direkttelefon:
040-660 73 02
E-post: goran.s.persson@socialdemokraterna.se
Ann-Sofie Garsén
Valkretsombudsman Västra valkretsenOmvärldsbevakning – Regional och lokal bevakning
Facklig-politisk samverkan
Direkttelefon:
040-660 73 10
E-post: ann-sofie.garsen@socialdemokraterna.se
Margareta Liljedahl Eriksson
AdministratörEkonomi
Direkttelefon:
040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se
Mubarik Abdirahman
AdministratörVerkställande utskottet – Distriktstyrelsen – Distriktskongresser – Partikongresser –
Förtroenderådet – Medlemsystemet – regionala uppdrag studier och inkommande post.
Direkttelefon:
040-660 73 08
E-post: mubarik.abdirahman@socialdemokraterna.se
Roland Sigurdh
Vaktmästare
Direkttelefon:
 040-660 7305
E-post: vaktmasteri@socialdemokraterna.se
E-post: roland.sigurdh@socialdemokraterna.se
facebook Twitter Email