Handlingar till Distriktskongressen

Nu finns handlingarna till Distriktskongressen i PDF-form under Meny/Dokument/Distriktskongress 2018

Länk: Handlingar 2018

facebook Twitter Email