Heléne Frizon blir nytt statsråd

Ett stort grattis till Heléne Fritzon från Kristianstad som under torsdagen utsågs till nytt statsråd med ansvar för migrationsfrågor.

– Helene har en bred kompetens, lång politisk erfarenhet och van att samarbeta med partier till både höger och vänster. För Skåne är det naturligtvis särskilt bra som nu får ytterligare ett statsråd som känner väl till Skånes regionala förutsättningar. Ett alldeles utmärkt val, för både landet och Skåne, säger Niklas Karlsson.

Heléne har under 25 år haft ledande uppdrag i Kristianstads kommun och under senaste mandatperioden varit ordförande i kommunstyrelsen. Heléne har tidigare varit ordförande för det skånska partidistriktet och har en bred förankring i den skånska arbetarrörelsen.

Morgan Johansson från Lund fortsätter som statsråd med förändrade ansvarsområden. Han kommer vara Justitie- och Inrikesminister.

facebook Twitter Email