Kvinna i politiken

Partidistriktet tillsammans med S-kvinnor och ABF inbjuder nu till ännu en konferens för kvinnor med förtroendeuppdrag i kommun, region och riksdag. Konferensen äger rum lördag 14 oktober på Folket Hus i Malmö (vid Nobeltorget) och är en del i satsningen Kvinna i politiken som inleddes hösten 2014.

Temat för konferensen är ekonomisk politik. Som deltagare kommer du att få insyn i den ekonomiska politiken från nationell till kommunal nivå.

Konferensen startar kl 10.00 och avslutas ca 15.00. Fika serveras från kl 09.30.

Anmälan görs till arbetarekommunens studieorganisatör.

OBS! Antalet platser är begränsat. Partidistriktet står för konferenskostnaden. Resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Hör gärna av dig till Petra Bergquist, petra.bergquist@socialdemokraterna.se, om du har frågor.

Trots att socialdemokraterna har kommit igång bra med jämställdhetsarbetet har vi en bit kvar att vandra innan kvinnor och män har samma möjligheter till makt och inflytande. Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande att du ställs inför särskilda utmaningar och behöver ha strategier för hur du tillsammans med andra kvinnor ska utmana rådande strukturer.

Det politiska uppdraget är utvecklande, utmanande och kul – om du hittar rätt i din roll som ledamot eller gruppledare. ”Kvinna i politiken” är satsning för att stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne.

facebook Twitter Email