Uttalande angående JÄMLIKHETSPOLITIKEN MÅSTE STÄRKAS

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2019 Malmö lördagen den 6 april

Januariavtalet bröt blockpolitiken och var mot bakgrund av det komplicerade läge som valet gav helt nödvändigt. Men avtalet innehåller politiska förändringar som riskerar att driva utvecklingen i en riktning som drar isär samhället, med ökad ojämlikhet och otrygghet som följd. Med en sådan samhällsutveckling begränsas människors frihet. Det får inte ske.

Socialdemokraterna måste därför skruva upp jämlikhetsambitionerna i den förda politiken. Det effektivaste sättet att öka jämlikheten är att minska arbetslösheten. Men våra försäkringar och skyddsnät måste också stärkas, liksom fördelningsprofilen i skattepolitiken.

Socialdemokraterna i Skåne vill därför se:

  • Ökade investeringar i offentlig infrastruktur. Däribland en snabb, lånefinansierad utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Infrastrukturinvesteringar sänker arbetslösheten och ökar tillväxten.
  • Ökade välfärdsanslag till kommuner och regioner. Stopp för vinster i välfärden.
  • Gröna investeringar för att snabbt reducera utsläppen av klimatgaser och för att öka svensk konkurrenskraft inom området.
  • Pensionsreform med fokus på att höja pensionerna för dem med lägst pensioner och att betydligt fler ska få en större del av sin slutlön i pension.
  • Skattereform för ökad jämlikhet, däribland ökad kapitalbeskattning, återinförd fastighetsskatt och tak på ränteavdragen.
facebook Twitter Email