Uttalande angående LÅT KOMMUNERNA TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR FLER I ARBETE

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2019 Malmö lördagen den 6 april

Arbetsförmedlingen står inför en stor nedbantning. Det är en konsekvens av M-KD-budgeten. 4500 medarbetare sägs upp och 130 av 242 lokala kontor försvinner. Två av tre kommuner i Sverige kommer efter omställningen att sakna lokala arbetsförmedlingskontor. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för de arbetssökande och öka klyftan mellan stad och landsbygd. Framför allt drabbas de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Den budget som beslutats av riksdagen samt den så kallade Januariöverenskommelsen förändrar i grunden förutsättningarna för de åtgärder som ska stärka våra invånares möjlighet att komma i arbete. Det riskerar utan tvekan att påverka ekonomin i kommunerna, som därför bör få en tyngre roll när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en kommun är en lyckad samverkan med statliga myndigheter för att få fler i arbete och skapa ekonomisk trygghet för den enskilde. Kommunerna påverkas direkt av skattekraftens utveckling och hur många som jobbar.

Det krävs ett utökat samarbete mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen som myndighet för att minimera risken att fler människor hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Kommunerna måste ges möjlighet att vara en av de fristående aktörer som nämns i Januariöverenskommelsen och därmed ta över en del av det ansvar som Arbetsförmedlingen hittills haft för att rusta de arbetssökande för dagens arbetsmarknad.

facebook Twitter Email