Välfärdens betydelse för jämlikhet och jämställdhet

Partidistriktet inbjuder socialdemokratiska politiker på lokal, regional och riksnivå till utbildningen ”Välfärdens betydelse för jämlikhet och jämställdhet”.

Socialdemokraternas mål är att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle. För att uppnå det krävs en välfärd av hög kvalitet som ger kvinnor och män samma möjligheter till makt att forma sina egna liv såväl som samhället i stort. Trots det är det ofta de kvinnodominerade välfärdsyrkena som får stå tillbaka i tider av kärv ekonomi och det är kvinnorna som drabbas hårdast när klyftorna i samhället ökar. Strävan efter jämlikhet är därför tätt förknippad med kampen för ett jämställt samhälle.

Den här utbildningen sätter dagens jämställdhetspolitik i ett historiskt sammanhang och lyfter upp välfärdens betydelse i arbetet för att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle. Du som deltagare kommer också att få inspiration i ditt arbete som politiskt aktiv på hemmaplan.

facebook Twitter Email