Lokala program

Handlingsprogram för Bjuv 2019-2022

Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Bjuv som en kommun där alla har jämlika förutsättningar, oavsett vem Du är. Vi satsar därför på bra utbildning, ett tryggt samhälle och kommunal service med hög kvalitet. Bjuvs kommun ska vara ett samhälle där Du som invånare mår bra och kan påverka Ditt liv och Din framtid. Läs…

Läs mer

Trelleborgs handlingsprogram

Vi vill framåt! Vi vill ha ett samhälle som genomsyras av rättvisa, jämställdhet, välfärd och trygghet. Detta ska vi kämpa för i alla lägen! I vår kommun arbetar vi med de dagsnära frågorna, men hela tiden sker det i skuggan av vad som händer i vår omvärld. Detta påverkar vårt handlande oavsett om vi vill…

Läs mer

Socialdemokraterna i Tomelillas handlingsprogram

Vi socialdemokrater vill ha en välskött kommun, när det gäller miljö såväl som att på bästa sätt förvalta och på ett klok sätt till nytta för alla invånare, ta hand om skattepengarna på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Gator, torg och parker ska skötas och underhållas. Det ska även skolor och andra byggnader…

Läs mer

Socialdemokraterna i Staffanstorps handlingsprogram

Staffanstorps välfärd ska utvecklas, inte avvecklas! Rösta på Socialdemokraterna den 9 september! Vi behöver bygga fler hyresbostäder, vi behöver förbättra skolresultaten i vår kommun (var tionde elev har inte behörighet att söka till gymnasiet), vi behöver dels höja kvalitet i äldreomsorgen (vi är sämst på maten till våra äldre), dels öka tryggheten rent allmänt i…

Läs mer

Socialdemokraterna i Eslövs handlingsprogram

Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde. Vi vill göra Eslövs kommun ännu tryggare och ge våra medborgare möjligheter att utvecklas. Vi vill göra Eslöv mer solidariskt. För oss socialdemokrater hör frihet, trygghet…

Läs mer

Socialdemokraterna i Burlövs valmanifest

Vi socialdemokrater anser att vår absolut viktigaste uppgift är att öka tryggheten för våra kommuninvånare. En stor del i detta är att nära samarbeta med Polisen för att bistå dem i deras brottsbekämpande arbete. Begår man brott ska man straffas, och ingen ska tveka inför att röra sig fritt i vår kommun. På kommunal nivå…

Läs mer

Socialdemokraterna i Svalöv

Jobb, Välfärd och Framtidstro! Svalöv är framtidens kommun. Det är därför vårt gemensamma ansvar att se till att vår kommun förvaltas på rätt sätt. Detta gör vi tillsammans genom att öka byggnationen, satsa på en trygg och stabil välfärd och att vi har ett tryggt och öppet ledarskap. Läs hela vårt valprogram genom att klicka på…

Läs mer

Socialdemokraterna i Höörs handlingsprogram

TRYGGHET, GEMENSKAP & FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Höör är en liten, trygg och trevlig kommun mitt i Skåne där man kan leva gott. Höör består till stor del av landsbygd där nästan hälften av befolkningen bor. Vi har under de senaste fyra åren arbetat utifrån ledorden Delaktighet, Inkludering och Bemötande. Det fortsätter vi med och vill utveckla kommunen…

Läs mer

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Svedala

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna i Svedala vill satsa på under nästa mandatperiod. Handlingsprogram 2018-07-19 slut

Läs mer

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Sjöbo 2018-2022

Socialdemokratisk politik bygger på ideal om frihet och jämlikhet, om tron på alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi prioriterar vikten av att arbeta utifrån aspekter som jämlikhet, mångfald och folkhälsa och att det ska genomsyra all vår verksamhet. Vi arbetar för allas rätt till ett gott liv…

Läs mer
facebook Twitter Email