Lokala program

Handlingsprogram för Bjuv 2019-2022

Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Bjuv som en kommun där alla har jämlika förutsättningar, oavsett vem Du är. Vi satsar därför på bra utbildning, ett tryggt samhälle och kommunal service med hög kvalitet. Bjuvs kommun ska vara ett samhälle där Du som invånare mår bra och kan påverka Ditt liv och Din framtid. Läs…

Läs mer

Trelleborgs handlingsprogram

Vi vill framåt! Vi vill ha ett samhälle som genomsyras av rättvisa, jämställdhet, välfärd och trygghet. Detta ska vi kämpa för i alla lägen! I vår kommun arbetar vi med de dagsnära frågorna, men hela tiden sker det i skuggan av vad som händer i vår omvärld. Detta påverkar vårt handlande oavsett om vi vill…

Läs mer

Socialdemokraterna i Tomelillas handlingsprogram

Vi socialdemokrater vill ha en välskött kommun, när det gäller miljö såväl som att på bästa sätt förvalta och på ett klok sätt till nytta för alla invånare, ta hand om skattepengarna på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Gator, torg och parker ska skötas och underhållas. Det ska även skolor och andra byggnader…

Läs mer
facebook Twitter Email