Nyheter

Motioner inför höstens partikongress

Socialdemokraterna i Skåne har fastställt sina distriktsmotioner och prioriterat vilka frågor de kommer att driva på partikongressen i Göteborg i november. Fokus ligger på en ekonomisk politik för full sysselsättning, välfärdsreformer som gör verklig skillnad för breda löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga det gröna folkhemmet.

Socialdemokraterna i Skåne har fastställt sina distriktsmotioner och prioriterat vilka frågor de kommer att driva på partikongressen i Göteborg i november. Fokus ligger på en ekonomisk politik för full sysselsättning, välfärdsreformer som gör verklig skillnad för breda löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga det gröna folkhemmet. ”Vi menar att det krävs en omställning av den…

Läs mer

Nytt datum för distriktskongress 2021

Partidistriktets styrelse har beslutat att skjuta upp distriktskongressen till den 28-29 augusti 2021 i Helsingborg med anledning av det aktuella läget med fortsatta restriktioner på grund av hög smittspridning av coronaviruset. För mer information klicka här.

Läs mer

Tider allmänna val 2022

Kalendarium inför arbetet med riksdag och regionvalsedlar. 2021 Våren                                  Uppföljningssamtal med gruppledarna 1 december                       Ombudsfullmakter inför valkonferensen skall vara pd tillhanda 31 december                      Fullmakter till valberedning inför riksdagsvalet skall vara pd tillhanda.Fullmakter till valberedning inför regionfullmäktigevalet skall vara pd tillhanda.Nomineringar av kandidater till riksdagslistorna skall vara pd tillhanda.Nominering av kandidater till regionfullmäktigelistorna skall vara pd tillhanda. 2022 22…

Läs mer
facebook Twitter Email