Distriktskongress 2022

Äntligen är det dags att träffas fysiskt igen! Distriktskongressen 2022 hålls på Malmö live den 9-10 april. 350 ombud från 33 arbetarekommuner samt ledamöter ut distriktsstyrelse samlas för att diskutera och debattera Skåneprogrammet, motioner, välja distriktsstyrelse med mera. Vi kommer även att föräras besök av bland annat finansminister Mikael Damberg, representant från partistyrelsen samt andra inbjudna gäster och ett antal utställare från arbetarrörelsens olika delar. På den här sidan samlar vi alla handlingar.

Under kongressen antogs två uttalanden, ett om Ukraina och ett om skånsk sjukvård. Läs dem båda nedan:
Uttalande om Ukraina
Uttalande om skånsk sjukvård

Klicka på respektive länk nedan för att läsa handlingarna.

Kallelse som gått ut till ombuden
Brev till ombuden
Dag- och arbetsordning
Motions- och utlåtandehäfte
Motionsrapport
Valberedningens förslag till distriktsstyrelse med rättelse
Distriktsstyrelsens förslag med rättelse
Skåneprogram 2022-2026 (förslag)
Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse
Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021
Schema för samtal med föredragande

Ursprungsdokument som ändrats ovan:
Valberedningens förslag till distriktsstyrelse
Distriktsstyrelsens förslag

Protokoll från distriktskongressen 2022facebook Twitter Email