Distriktsstyrelsen

Styrelsen
Niklas Karlsson Ordförande
Annelie Karlsson Vice ordförande
Joakim Sandell Kassör
Per-Ola NilssonFacklig ledare
Maria WardStudieorganisatör
Anna WallentheimOrdinarie ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh Ordinarie ledamot
Rikard Larsson Ordinarie ledamot
Johan Pettersson Ordinarie ledamot
Anna-Lena Hogerud Ordinarie ledamot
Johan AnderssonOrdinarie ledamot
Marika Bjerstedt HansenOrdinarie ledamot
Sara AnhedenOrdinarie ledamot
Suppleanter
Ola MöllerSuppleant
Marie Granlund Suppleant
Marianne Fundahn Suppleant
Roger Jönsson Suppleant
Anders Almgren Suppleant
Adjungerade
Morgan Johansson PS/VU
Anna WallentheimRiksdagens Skånegrupp
Henrik Fritzon Regionfullmäktigegruppen
Per-Arne Håkansson S för Tro o Solidaritet
Elin GustafssonS-Kvinnor
Hanna JokelSSU distriktet
Heléne Fritzon Europaparlamentet ledamot
Revisorer och ersättare
Stig Svensson Revisor
Birgit Hansson Revisor
Elo JohanessenRevisor
Rose-Marie Carlsson Revisorssuppleant
Thomas SchifferRevisorssuppleant
Ulla-Christina LindbergRevisorssuppleant
Verkställande utskottet
Niklas Karlsson Ordförande
Annelie Karlsson Vice ordförande
Joakim Sandell Kassör
Per-Ola NilssonFacklig ledare
Maria WardStudieorganisatör
Morgan Johansson Adjungerad
Henrik Fritzon Adjungerad
Heléne FritzonAdjungerad


facebook Twitter Email