Material

Bildning bygger Socialdemokratin. På denna sida kan du hitta material som du som medlem i Socialdemokraterna kan använda dig av för att starta studiecirklar eller för att hålla utbildningar i din s-förening eller arbetarekommun.

Här hittar du studiematerial att starta studiecirklar tillsammans med ABF kring eller hålla utbildningar i.

Ett bra material att starta med är Socialdemokraternas rapportserie ”investeringar för jämlikhet”. En rapportserie som består av fyra rapporter och två motioner. Tema i rapportserien är: bostadspolitik, ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik. Bara att samla tre kompisar, kontakta din ABF-avdelning och sätta igång.

På Socialdemokraternas studieportal finns också annat intressant sakpolitiskt material att starta studiecirklar kring. Följ länken: https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/politiska-amnesutbildningar/olika-studiematerial/

facebook Twitter Email