Studier 2020

PRAKTISK INFORMATION: Anmälan sker till arbetarekommunens studieorganisatör. Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Utbildningar och konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne.

Utbildningar hösten 2020

5 september och 24 oktober Utbildning för handledare i medlemsutbildning del 1
Plats: Backagården 
Tid: 09.00-16.30 

Beskrivning: Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till en helg där vi utbildar handledare i partiets medlemsutbildning del 1. Vi genomför handledarutbildningen på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör två heldagar. Lördagen 5 september och 24 oktober. Utbildningen riktar sig till den som vill bli handledare för att genomföra medlems-utbildning del 1. 

26 september Sörj inte, organisera 
Plats: Backagården
Tid: 09.00-15.00

Beskrivning: Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till en heldag kring organisering. Utbildningen riktar sig till ledamöter i arbetarekommunernas styrelser som är ansvariga för nya medlemmar eller är intresserade av att organisera människor för rörelse. 

10-11 oktober Socialdemokratisk medlemsutbildning, Facket och politiken (externat)
Plats: Malmö
Tid: Lör. 09.30-17.00 
Sön 09.30-14.30

Beskrivning:Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1 eller likvärdig utbildning. Facket och politiken ger dig som medlem fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin och grunden för facklig-politisk samverkan. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap om den svenska modellen och hur lagar och avtal samspelar i arbetsrätten.

24-25 oktober Styrelsen som utvecklingskraft
Plats: Backagården
Tid Lör. 09.00 – Sön 14.30

Beskrivning: Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildningen, Styrelsen som utvecklingskraft. Utbildningen riktar sig till ordförande och vice ordförande i arbetarekommunerna.


24 oktober Regional studiekonferens med temat – Folkbildningens betydelse för demokratin 

Plats: Backagården
Beskrivning:Välkommen att träffa studieengagerade från hela Skåne! Studiekonferensen genomförs tillsammans med Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor, HBT-S och Socialdemokrater för tro och solidaritet i Skåne. Konferensens inleds med panelsamtal kring Folkbildningens betydelse för demokratin. 

14-15 november Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 
Plats: Backagården
Tid: Lör: 09.00 – Sön 14.30

Beskrivning: Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2. Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig utbildning.

14 november Socialdemokratisk utbildning, Politisk kommunikation och sociala medier 
Plats: utbildningen genomförs digitalt
Tid: 09.30-14.00

Beskrivning: Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till Socialdemokratisk utbildning, politisk kommunikation och sociala medier. Utbildningen riktar sig till dig som är gruppledare eller arbetar med arbetarekommunens sociala medier. Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier?

Nedan hittar du utbildningarna som genomfördes under våren 2020

25-26 januari Ledarskapsutbildning
Plats: Backagården
Tid: lördag 9.00 – söndag 15.30

Beskrivning: Partiet har som ambition är att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. Partidistriktet ansvarar för att det blir genomfört. Utbildningen kommer att ha fokus på hur man lägger upp och genomför ”Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet”. Utbildningen genomförs som ett internat med hjälp av handledare från partistyrelsens kansli. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara handledare i en arbetarekommun och lokalt genomföra Ledarskapsutbildningen tillsammans med arbetarekommunen. 

25 januari Rättvis klimatomställning
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Utbildningen riktar sig till alla medlemmar och tar upp frågan om vilka politiska krav Socialdemokraterna ska driva för att den nödvändiga klimatomställning vi måste genomgå blir så rättvis som möjligt.

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet och bygga en bättre framtid, men då måste vi ställa om nu och omställningen måste vara schysst för alla som lever i vårt land. Ingen människa kan ensam lösa klimatkrisen i sin vardag. Vi ska kunna fortsätta leva våra liv i hela Sverige på ett hållbart och klimatsmart sätt. 

Utbildningen är en heldag. Målet är att öka kunskapen om behovet av klimatomställning och att deltagare som deltar på denna utbildning också ges möjlighet att delta i partidistriktets Agenda 2030 arbete alternativt startar studiecirklar på temat för att skapa engagemang lokalt kring miljö- och klimatfrågan. 

Anmäl dig här

29 februari Utbildning i medlemssystemet (CRM)
Plats: kommer snart
Tid: Lördag 9.00-14.00

Beskrivning: En utbildning i Socialdemokraternas medlemssystem (CRM). Vi går igenom grunderna och de viktigaste sakerna att känna till i Socialdemokraternas medlemssystem för att kunna arbeta i systemet och uppdatera uppdrag mm. Utbildningen riktar sig till de som idag är ansvariga för medlemssystemet eller ska bli ansvariga och få licens.  

29 februari Fördjupning i ideologi del 1/3
Plats: Backagården
Tid Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar. 

29 februari-1 mars Medlemsutbildning del 2
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00 – Söndag 15.00

Beskrivning: Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia.

1 april Studiekonferens
Plats: Backagården
Tid: Onsdag 17.30-20.00

4 april Fördjupning i ideologi del 2/3
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar. 

4 april Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 1 av 2)
Plats: Backagården
Tid: Lördag 09.00-17.00

Beskrivning: Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun. 

4 april Utbildning i medlemssystemet (CRM) 
Plats: inte klart
Tid: Lördag 09.00 – 14.00

Beskrivning: En utbildning i Socialdemokraternas medlemssystem (CRM). Vi går igenom grunderna och de viktigaste sakerna att känna till i Socialdemokraternas medlemssystem för att kunna arbeta i systemet och uppdatera uppdrag mm. Utbildningen riktar sig till de som idag är ansvariga för medlemssystemet eller ska bli ansvariga och få licens.  

9 maj Fördjupning i ideologi del 3/3
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar. 

9-10 maj Styrelsen som utvecklingskraft
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00 – Söndag 15.00

Beskrivning: Hur gör vi för att stärka partiorganisationen, utveckla medlemskapets värde och befrämja ett aktivt och öppet partiarbete i arbetarekommunen och s-föreningarna? För att växa som rörelse och engagera fler måste verksamheten och det politiska arbetet präglas av öppenhet och respekt. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kunskap om styrelsens roll som utvecklingskraft. Utbildningen riktar sig till arbetarekommunernas ordförande och vice ordförande.

10 maj Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 2 av 2)
Plats: Backagården
Tid: Söndag 09.00-17.00

Beskrivning: Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun. 

facebook Twitter Email