Medlemsstudier

Dags att rekrytera till 2022 års utbildningar!
Här (klickbar länk) finns en beskrivning av de utbildningar Socialdemokraterna i Skåne ska genomföra under 2022 (senast uppdaterad 22/9.)

Praktisk information
Allt utbildningar och konferenser genomförs i samarbete med ABF. Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition. På Socialdemokraterna och ABFs studieportal (klickbar länk) kan du också få uppdaterad information om nationella utbildningar, tanka hem studiematerial samt hitta bra verktyg och inspiration för handledare.

Har du några frågor, Vid frågor; kontakta studieansvarig ombudsman Margareta L Eriksson via mail eller växel (klickbar länk). Klicka här för att skicka ett mail: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Information kring utbildningarna:
Socialdemokratisk medlemsutbildning grund
Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning genom sitt medlemsskap. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Medlemsutbildning del 1 omfattar två utbildningstillfälle som ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation. Del 1 genomförs av arbetarekommunerna.

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia.

Medlemsutbildning Facket och politiken omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt.
Kostnaderna för del 2 och Facket och politiken står partidistriktet för, dock ej resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst.

Medlemsutbildning del 3 genomförs av partistyrelsens kansli. För att få gå denna utbildning ska deltagaren ha gått Medlemsutbildning del 1 och 2 samt Facket och politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation.
Fördjupning i ideologi. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar som gått medlemsutbildning del 3. Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet.
Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också̊ för varandra
Partiet har som ambition att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. Partidistriktet ansvarar för att det blir genomfört. Utbildningen kommer att ha fokus på hur man lägger upp och genomför ”Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet”. Utbildningen genomförs som ett internat med hjälp av handledare från partistyrelsens kansli. Utbildningen riktar sig till dig som vill vara handledare i en arbetarekommun och lokalt genomföra Ledarskapsutbildningen tillsammans med arbetarekommunen.

Pedagogisk Handledarutveckling (studieportalen)
Genomförs av partistyrelsens kansli. Det är en utbildning där handledare för medlemsutbildning del 1 och 2 ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i värdegrundsdrivet handledarskap. Utbildningen omfattar två helger som internat varav deltagaren måste gå båda tillfällen.

Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun.

Kvinna i politiken
”Kvinna i politiken” är en satsning för att genom mentorskap stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne. Utbildningen påbörjas i maj med fokus på mentorskap och nätverkande och pågår t.o.m. november.


Politisk kommunikation och sociala medier

Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier? En utbildning om politisk kommunikation och sociala medier för valarbetaren
På utbildningen lär sig deltagarna att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt och säkert planera kommunikation i sociala medier.

Internationell verksamhetskonferens
Hur gör vi för att stärka engagemanget och höja ambitionen i arbetarerörelsen för internationell solidaritet. För socialdemokratin är arbetet med internationellt solidaritetsarbete och fredsfrågor en stark tradition. Det tillhör inte bara vår historia, det tillhör vårt DNA. I verksamhetskonferens samlas vi och lär oss mer. Hur vi kan tillsammans arbeta i cirklar och projekt med tema internationell solidaritet i din arbetarekommun och s-förening. För att växa som rörelse och engagera fler. Utbildningen riktar sig till alla våra medlemmar.

Vi bygger landet
Vi behöver bli fler medlemmar för att bygga det jämlika och starka samhället. Ju fler socialdemokrater vi blir, desto rikare blir vi på erfarenheter. Och ju rikare vi blir på erfarenheter, desto bättre blir vi på att fånga samtidens utmaningar och hitta gemensamma lösningar.

Regional studiekonferens
Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

facebook Twitter Email