Medlemsstudier 2022

Dags att rekrytera till 2022 års utbildningar!
Nedan finns en beskrivning av de utbildningar Socialdemokraterna i Skåne ska genomföra under 2022. Uppdaterad information om utbildningarna under hösten hittar du om du klickar här. Anmäl ditt intresse via studieledaren i din arbetarekommun. Vet du inte vem denna är? Hör av dig så hjälper vi till med kontakt (länk till kontaktuppgifter).

Januari

12 januari                     Sociala medier digital

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

18 januari                       Regional studiekonferens, digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer/valledare

19 januari                       Sociala medier fortsättning digital

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

25 januari                       Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

26 januari                       Sociala medier fortsättning digital

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och hur arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier. På utbildningen lär sig deltagarna hur sociala medier fungerar genom olika digitala verktyg och hur man kan arbeta effektivt för att nå fler.

Februari

3 februari                       Internationell verksamhetskonferens digital

Målgrupp: Alla medlemmar! Tillsammans höjer vi ambitionen för arbetarrörelsens internationella solidaritetsarbete. Vi arbetar genom Olof Palmes internationella center med studiecirklar och projekt mm

8 februari                       Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

12-13 februari                Facket och politiken

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och/eller likvärdig utbildning

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt. Den riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1 eller motsvarande.

Genomförs tillsammans med ABF Skåne på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

18-20 februari                Handledarutbildning 2022

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 och som vill ta ett större ansvar för bildningen i partiet.


Antagning och utbildning genomförs nationell och genomförs under två helger 18-20/2, 18-20/3.
Sista anmälningsdag 31/1

22 februari                     Kvinna i politiken/mentorskap

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag,

Sista anmälningsdag 9 januari till regional studieombudsman.

Mars                             

4 mars                            Medlemsutbildning steg 3

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 samt ”Facket och politiken” eller har motsvarande med sig från sin fackliga organisation.

Utbildningen genomförs under två utbildningstillfällen; 4 mars med sista anmälningsdag 4/2 resp 11 mars med sista anmälningsdag 11/2). Läs mer på Studieportalen (klickbar länk)

8 mars                            Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

24 mars                          Digital uppföljning av Valvinnardagarna

Målgrupp: Inledningsvis valledare och ordförande/kampanjledare Ecanvasser. Information kommer att gå ut till berörda som är korrekt registrerade i CRM (Medlemssystemet)

April

5 april                             Regional studiekonferens, digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

12 april                              Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

23-24 april                     Medlemsutbildning, steg 2

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. Den riktar sig till dig som gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller motsvarande.

Genomförs i internatform lördag till söndag, tillsammans med ABF på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

23 april                           Vi bygger landet x4 argumentationstrimning

Målgrupp: valarbetare Skåne, samlingsplats Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad.

Mer information kommer

Maj

10 maj                            Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

Augusti

9 augusti                        Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

September

Oktober

1 oktober                       Regional studiekonferens Backagården Höör

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

1 oktober                       Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och 2.

Tillsammans med ABF Skåne bjuder partidistriktet in till två dagar där vi utbildar handledare till partiets medlemsutbildning del 1. Den riktar sig till den som vill bli handledare för att genomföra medlemsutbildning del 1 i sin egen eller någon annan arbetarekommun i Skåne. Som en del av utbildningen ska deltagarna genomföra en medlemsutbildning del 1 i en arbetarekommun. Utbildningen genomförs på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

15-16 oktober                Facket och Politiken

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och/eller motsvarande utbildning

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt. Den riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1 eller motsvarande.

Genomförs tillsammans med ABF Skåne på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

12, 19, 26 och oktober          Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital

(samt 9 och 16 november)

Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne

Digital medlemsutbildning del 1 som Socialdemokraterna i Skåne genomför tillsammans med ABF Skåne.

Utbildningen kommer att ske under fem kvällar i oktober och november och riktar sig främst till de medlemmar som inte erbjudits någon medlemsutbildning under året. Utbildningen genomförs i det digitala verktyget Zoom. Man måste har deltagit i alla kvällar för att utbildningen ska räknas som genomförd.

November

5 november                                       Forts. handledarutbildning för medlemsutbildning del 1

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2

9 och 16 november          Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital

(samt 12, 19, 26 oktober se ovan)

Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne som gått de tre första delarna i oktober (se ovan)

Digital medlemsutbildning del 1 som Socialdemokraterna i Skåne genomför tillsammans med ABF Skåne.

Utbildningen kommer att ske under fem kvällar i oktober och november och riktar sig främst till de medlemmar som inte erbjudits någon medlemsutbildning under året. Utbildningen genomförs i det digitala verktyget Zoom. Man måste har deltagit i alla kvällar för att utbildningen ska räknas som genomförd.

12-13 november            Medlemsutbildning, del 2

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 eller likvärdig utbildning

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. Den riktar sig till dig som gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller motsvarande.

Genomförs i internatform lördag till söndag, tillsammans med ABF på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

22 november                  Regional studiekonferens digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

29 november                  Forts. kvinna i politiken/mentorskap, vi går vidare

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag

Fortsättning för adepter 2022 (läs mer om Kvinna i politiken den 22 februari)

Anmälning för mentorskap 2023 senast 10 januari 2023 till regional studieombudsman

December

facebook Twitter Email