Studier 2019

PRAKTISK INFORMATION: Anmälan sker till arbetarekommunens studieorganisatör. Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Utbildningar och konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne.

Kommande utbildningar

För att komma till utbildningar för 2020 klicka på länken: Studier 2020

SEPTEMBER

13-15 september Medlemsutbildning, del 3
Plats: Malmö
Starttid fredag kl 17.00 och avslut söndag kl 15.00.

Utbildningen genomförs av nationella pedagoglaget. För mer information klicka här.

21 september Regional studiekonferens
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.00 och avslut 15.30

En dag som bjuder på pedagogisk inspiration och möjligheter till erfarenhetsutbyte. I samarbete med ABF, S-kvinnor, SSU, HBT-S och Tro och Solidaritet.

21-22 september Medlemsutbildning, facket och politiken
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.00 och avslut söndag kl 15.00.

Facket och politiken ger dig som medlem fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin och grunden för facklig-politisk samverkan. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap om den svenska modellen och hur lagar och avtal samspelar i arbetsrätten.

21-22 september Styrelsen som utvecklingskraft
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.00 och avslut söndag kl 15.00.

Hur gör vi för att stärka partiorganisationen, utveckla medlemskapets värde och befrämja ett aktivt och öppet partiarbete i arbetarekommunen och s-föreningarna? För att växa som rörelse och engagera fler måste verksamheten och det politiska arbetet präglas av öppenhet och respekt. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kunskap om styrelsens roll som utvecklingskraft. Utbildningen riktar sig till arbetarekommunernas ordförande och vice ordförande.

OKTOBER

4-6 oktober + 6-8 december Pedagogisk handledarutbildning
Plats: Ronneby/Backagården
Starttid fredag kl 17.00 och avslut söndag kl 15.

Utbildningen genomförs av nationella pedagoglaget. För mer information klicka här.

12 oktober Kvinna i politiken
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.30 och avslut ca 15

En dag med fokus på mentorskap och nätverkande. ”Kvinna i politiken” är satsning för att stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne. 

19 oktober Insikter för politiskt förtroendevalda
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.00 och avslut söndag kl 15.00.

En levande och flexibel utbildning som erbjuder politiskt förtroendevalda en förståelse för hur fackliga frågor är beroende av den förda politiken.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag som arbetsgivare för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att i rollen som politiskt förtroendevald, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället.

NOVEMBER

9 november Politisk kommunikation och sociala medier
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Tid: Ej klart

Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier? En utbildning om politisk kommunikation och sociala medier för dig som är gruppledare eller arbetar med arbetarekommunens facebook och instagram.

På utbildningen lär sig deltagarna att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt planera kommunikation i sociala medier.

9-10 november Medlemsutbildning, del 2
Plats: Backagårdens kurs- och konferenscenter
Starttid lördag kl 09.00 och avslut söndag kl 15.00.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

19 november Sociala medier – distansutbildning
Upplägg: Studiecirkel på distans, omfattar tre tillfällen

Datum: 19 november + 26 november + 3 december

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och ge dem ökad kunskap om strategisk kommunikation på sociala medier och metoder för att nå utanför sin filterbubbla. Utbildningen genomförs som studiecirkel på distans.

 

facebook Twitter Email