Inspirationskvällar

Välfärden ur ett Jämställdhetsperspektiv

Tillsammans med ABF inbjuder partidistriktet till inspirationskvällar på temat Välfärden ur ett jämställdhetsperspektiv som riktar sig till alla medlemmar.

Deltagarna får verktyg för att kunna fortsätta bilda sig och få fördjupade kunskaper på området genom studiecirklar.

facebook Twitter Email