Klippans lokala valprogram

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Klippan 2019-2022

Ett jämlikt Klippans kommun

Människans frihet socialdemokraternas viktigaste mål. Alla människor ska vara fria att utvecklas som individer. Man ska råda över sitt eget liv och påverka samhället. Därför är jämlikhet en förutsättning för frihet. Ett samhälle som ger alla människor möjlighet att utveckla sin fulla potential skapar en stark grund för demokrati och delaktighet. Välfärden är avgörande för att skapa ökad jämlikhet och jämställdhet.

Det handlar om att skapa trygghet för människor genom en skola och vård och omsorg av hög kvalitet, generösa socialförsäkringar och rätt till en bostad. En stark gemensam välfärd är ett effektivt verktyg för att omfördela samhällets resurser och utjämna klasskillnader. Människors behov utgör grunden, inte ekonomiska förutsättningar. Det ger människor möjlighet att vara med och forma sina liv.

I handlingsprogrammet kan du se vad Socialdemokraterna vill arbeta för under den kommande mandatperioden 2019 – 2022!

HP 2019-2022

facebook Twitter Email