Socialdemokraterna i Båstads valprogram

Socialdemokraternas vision för Bjäre

Socialdemokraterna i Båstad vill ge välfärd efter de behov som individen har. Vi vill att alla människor ska få det bättre och kunna utvecklas för att nå sin fulla kapacitet. Tillsammans ska vi bygga ett samhälle med trygghet, sammanhållning och integration, ett samhälle där alla känner framtidstro. Tillsammans ska vi också värna om vår unika miljö och vårt kulturlandskap.

Läs hela vårt valprogram för valet 2018 nedan:
Valbroschyr_2018_Sociald i Bastad_Webb (kopia)

facebook Twitter Email