Socialdemokraterna i Burlövs valmanifest

Vi socialdemokrater anser att vår absolut viktigaste uppgift är att öka tryggheten för våra kommuninvånare. En stor del i detta är att nära samarbeta med Polisen för att bistå dem i deras brottsbekämpande arbete. Begår man brott ska man straffas, och ingen ska tveka inför att röra sig fritt i vår kommun. På kommunal nivå är vår absolut största uppgift att lösa orsakerna till otryggheten.

Vår absolut starkaste övertygelse som socialdemokrater är att ett starkt och jämlikt samhälle som håller ihop, också är ett tryggt samhälle. I vårt Burlöv ska alla känna sig sedda och ingen ska falla mellan stolarna!

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är en nyckel för att inte hamna utanför, och grunden till detta läggs ofta redan i förskolan och skolan.

Vi vill också slå ett extra slag för en meningsfull fritid. Föreningslivet ska få goda förutsättningar för att blomstra, och såväl unga som äldre ska känns att det finns platser för just dem i kommunen. Så skapar vi ett inkluderande Burlöv för alla. Det är också just dessa områden vi fokuserar på inför valet den 9 september.

Läs hela vårt valmanifest i länken nedan:
s-burlov-valmanifest

facebook Twitter Email