Socialdemokraterna i Eslövs handlingsprogram

Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde. Vi vill göra Eslövs kommun ännu tryggare och ge våra medborgare möjligheter att utvecklas. Vi vill göra Eslöv mer solidariskt.

För oss socialdemokrater hör frihet, trygghet och solidaritet ihop. Bara genom att vara solidariska med varandra kan vi öka vår gemensamma frihet och trygghet.

För att skapa det samhälle vi vill se krävs insatser. Våra prioriteringar är därför:

  • Fokus på kunskap och jobb.
    Att ha en egen försörjning är grunden för frihet. Välutbildade medborgare stärker det demokratiska samhället.
  • Välfärd genom livet.
    Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.
  • Ett tryggt och hållbart Eslöv.
    Att vara solidariska med vår omvärld, framtida generationer och med varandra stärker oss alla. Eslöv ska vara en hållbar kommun, såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt.Tillsammans ska vi göra Eslövs kommun bättre.

Läs hela vårt handlingsprogram nedan:
Handlingsprogram 2019-2022 Eslövs AK

facebook Twitter Email