Socialdemokraterna i Staffanstorps handlingsprogram

Staffanstorps välfärd ska utvecklas, inte avvecklas! Rösta på Socialdemokraterna den 9 september!

Vi behöver bygga fler hyresbostäder, vi behöver förbättra skolresultaten i vår kommun (var tionde elev har inte behörighet att söka till gymnasiet), vi behöver dels höja kvalitet i äldreomsorgen (vi är sämst på maten till våra äldre), dels öka tryggheten rent allmänt i vår kommun men också intensifiera arbetet med miljöfrågor och ha som målsättning att bli fossilfri. Vi fortsätter också skapa bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande i vår kommun.

Läs mer om vad vi vill i vårt kommunala handlingsprogram:
Kommunalt handlingsprogram 2018-22 Staffanstorp

facebook Twitter Email