Socialdemokraterna i Svalöv

Jobb, Välfärd och Framtidstro!
Svalöv är framtidens kommun. Det är därför vårt gemensamma ansvar att se till att vår kommun förvaltas på rätt sätt.
Detta gör vi tillsammans genom att öka byggnationen, satsa på en trygg och stabil välfärd och att vi har ett tryggt och öppet ledarskap.

Läs hela vårt valprogram genom att klicka på länken nedan:
Valprogram Svalöv rev

facebook Twitter Email