Socialdemokraterna i Tomelillas handlingsprogram

Vi socialdemokrater vill ha en välskött kommun, när det gäller miljö såväl som att på bästa sätt förvalta och på ett klok sätt till nytta för alla invånare, ta hand om skattepengarna på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Gator, torg och parker ska skötas och underhållas. Det ska även skolor och andra byggnader som kommunen äger.

Tomelilla KPHP

facebook Twitter Email