Trelleborgs handlingsprogram

Vi vill framåt!

Vi vill ha ett samhälle som genomsyras av rättvisa, jämställdhet, välfärd och trygghet. Detta ska vi kämpa för i alla lägen!

I vår kommun arbetar vi med de dagsnära frågorna, men hela tiden sker det i skuggan av vad som händer i vår omvärld. Detta påverkar vårt handlande oavsett om vi vill eller inte. Men vi ska visa att det är vi här i Trelleborgs kommun som bäst vet hur politiken ska bedrivas i Trelleborg. Det gör vi genom att vara tydliga med våra mål, före valet under mandatperioden och i framtiden.

Läs vårt program här:KPHP_trelleborg

facebook Twitter Email