Handlingsprogram för Bjuv 2019-2022

Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Bjuv som en kommun där alla har jämlika förutsättningar, oavsett vem Du är. Vi satsar därför på bra utbildning, ett tryggt samhälle och kommunal service med hög kvalitet. Bjuvs kommun ska vara ett samhälle där Du som invånare mår bra och kan påverka Ditt liv och Din framtid.

Läs mer om vad vi vill göra länken nedan:
KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 Vers 4-1

facebook Twitter Email