Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Sjöbo 2018-2022

Socialdemokratisk politik bygger på ideal om frihet och jämlikhet, om tron på alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Vi prioriterar vikten av att arbeta utifrån aspekter som jämlikhet, mångfald och folkhälsa och att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Vi arbetar för allas rätt till ett gott liv med en stor frihet för varje individ att forma och ta ansvar för sitt eget liv.

Välfärden ska vara generell och komma alla medborgare till del

Du kan läsa hela vårt program i länken nedan:

Handlingsprogram 2018-2020 – sjöbo

facebook Twitter Email