Medlemsutbildning

Steg 1 och 2

Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Utbildningen ges i två steg.

Steg 1 omfattar ett utbildningstillfälle som ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation.

Steg 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin.

Deltagaravgiften för steg 1 betalas av arbetarekommunen (175 kr/deltagare). Deltagaravgiften för steg 2 står partidistriktet för.

Anmälan görs till din arbetarekommun.

facebook Twitter Email