Aktuell information med anledning av coronapandemin

Med anledning av regionala restriktioner för Skåne

Den 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare att kraftigt skärpa råden i Skåne för att minska smittspridningen av covid-19. Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och smitta har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner. De skärpta råden gäller från och med 27 oktober och tre veckor framåt.

Partidistriktets verksamhet

Med anledning av de skärpta råden kommer partidistriktet att ställa om planerade utbildningar och konferenser till digital form. Partidistriktets expedition kommer under perioden vara stängd och personalen arbetar hemifrån. I ett första skede gäller detta de tre närmsta veckorna. Vi följer utvecklingen och kan komma att göra nya bedömningar. Vid behov av att eventuellt hämta material för arbetarekommunens räkning på partidistriktets expedition behöver detta vara avstämt i förväg.

Arbetarekommunernas verksamhet

För arbetarekommunernas verksamhet tas beslut lokalt om lämpliga anpassningar av verksamheten. Partidistriktet rekommenderar arbetarekommunerna att utifrån de skärpta råden för Skåne se över planerad verksamhet och anpassa utifrån rådande läge.

De rekommendationer som partidistriktet gick ut med inför höstkampanjen bedömer vi är fortsatt aktuella, det vill säga att hushållsutdelning, ringkvällar och digital kampanj är metoder som fungerar väl i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om än med en än högre medvetenhet i genomförandet. Exempelvis bör man vid eventuell hushållsutdelning iaktta god handhygien och ha med sig handsprit ut, samt undvika att samlas i grupp.

facebook Twitter Email