Aktuell information med anledning av Coronaviruset.

Skånes partidistrikt följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och har vidtagit ett antal åtgärder i sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Var därför noga med att kolla er mail och följ myndigheternas rekommendationer.

Partidistriktet arbetar med att i största möjliga mån att hålla verksamhet via video- eller telefonkonferens istället för att ställa in. Om det inte fungerar så skjuter vi fram aktiviteter. Partidistriktet erbjuder även verktyg till arbetarekommunerna för att hålla möten via videokonferens. Kontakta partidistriktets expedition om din förening är intresserad, kontaktuppgifter längst ned.

All fysisk mötesverksamhet som partidistriktet ansvarar för skjuts upp. Arbetarekommunerna rekommenderas att göra detsamma. 

Distriktskongressen är uppskjuten. Nytt datum är den 29 augusti på Sundspärlan i Helsingborg. 

Första maj ställs om och hålls digitalt. Detta gäller för hela landet.  

Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra. Många medlemmar tillhör riskgrupper vilket gör detta extra viktigt.

Möten, utbildningar och aktiviteter som ställs in eller skjuts upp:

Lördag 4 april: Del två i fördjupning ideologi. Nytt datum 30 maj
                          Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1. Nytt
datum 10 maj och 5  september

Lördag  18 april: Distriktskongress. Nytt datum 29 augusti

Måndag 20 april-söndag 17 maj: Vårkampanj. Skjuts upp

Har du frågor? Kontakta partidistriktets expedition på 040-6607301 eller admin@skane.sap.se

facebook Twitter Email