Vi bygger skånsk välfärd

Läs om vad Socialdemokraterna i Skåne går till val på 2018

 

Vi har ökat anslagen till den skånska sjukvården med över sex miljarder sedan 2014 och anställt 2000 fler i vården. Nu vill vi fortsätta bygga ut den skånska sjukvården.

På vår valsida hittar du allt om vår politik inför valet.
Läs mer på www.vibyggerskanskvalfard.se

facebook Twitter Email