Handlingsprogram Socialdemokraterna i Kävlinge 2018-2022

Efter tre långa mandatperioder med ett borgerligt styre i Kävlinge kommun vill vi socialdemokrater nu se en förändring i synen på de kommunala verksamheterna och bemötandet av våra kommuninvånare. Den grundläggande tilliten att kommunen erbjuder och står för den välfärd som medborgarna har rätt att kräva ska finnas.

Vi vill se en skattesats efter verksamheternas behov. Skatteuttaget får varken vara högre eller lägre än verksamheternas behov, vilket kan visa sig ändras under kommande mandatperiodens fyra år. Det händer saker i samhällsstrukturen som gör att omprövningar kan komma att behöva göras under mandatperioden.

Hela programmet hittar du här

facebook Twitter Email