Hela landet ska leva.

Under tre år har Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och riksdagsledamot, lett kommunutredningen. Det är en parlamentarisk kommitté med uppdraget att ge förslag till åtgärder för att hantera de stora utmaningar som Sveriges kommuner står inför för att klara att hantera sina uppdrag i framtiden. Det handlar om svåra frågor som kommunernas ekonomi och hur de ska klara kompetensförsörjningen framåt. Insatser behövs på kort sikt, men framför allt behövs åtgärder som långsiktigt stärker kommunerna att klara utmaningarna så att äldreomsorg, skola och annan kommunal service kan garanteras för alla med­borgare i hela landet.

I förra veckan lämnades utredningen även till civilminister Lena Micko (S). Kommunutredningens förslag är intressanta och ett par av de viktigaste är: 

1.Frivilliga kommunsammanslagningar för att stärka kommunernas möjlighet att hantera framtidsutmaningarna. Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanslagningar.

  
2. Staten ska primärt använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet samt göra en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

3.Skapa förutsättningar för att hjälpa till med kompetensförsörjningen på nationell nivå så att kommunerna kan rekrytera. Minska studieskulder för de som börjar jobba i kommuner med särskilt stora kompetensförsörjningsutmaningar. 

4.En försöksverksamhet utreds där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.

läs artikeln i DN: https://www.dn.se/debatt/ge-ekonomiskt-stod-till-kommuner-som-vill-ga-ihop/?fbclid=IwAR0bW8XtFJ-f86R93rUM1uVp6e9i1tjgmEIZVxa04zRR06g6DpH98jkL73U

läs artikeln i ETC om vikten av statlig närvaro. https://www.etc.se/ledare/systembolaget-ska-inte-vara-det-enda-vi-ser-av-staten?fbclid=IwAR0u3WdkstR0yZhPkaYa6AIo5IihtJJ_qltRybIV6_jpbZtCB8sf-rockgg

facebook Twitter Email