Motioner inför höstens partikongress

Socialdemokraterna i Skåne har fastställt sina distriktsmotioner och prioriterat vilka frågor de kommer att driva på partikongressen i Göteborg i november. Fokus ligger på en ekonomisk politik för full sysselsättning, välfärdsreformer som gör verklig skillnad för breda löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga det gröna folkhemmet.
Bild från förra kongressen (Södertälje AK har tagit bilden)

Socialdemokraterna i Skåne har fastställt sina distriktsmotioner och prioriterat vilka frågor de kommer att driva på partikongressen i Göteborg i november. Fokus ligger på en ekonomisk politik för full sysselsättning, välfärdsreformer som gör verklig skillnad för breda löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga det gröna folkhemmet.

”Vi menar att det krävs en omställning av den ekonomiska politiken som tar sikte på full sysselsättning och gör det möjligt att investera Sverige ur krisen”, säger Niklas Karlsson ordförande för socialdemokraterna i Skåne och fortsätter:
”Det råder knappast någon tvekan om att politiken för full sysselsättning har varit en av kronjuvelerna under efterkrigsperiodens strategi för ett mer jämlikt samhälle. Denna politik har tillsammans med uppbyggnaden av den generella välfärdsstaten varit, och är alltjämt, en av grundpelarna i den svenska folkhemsmodellen”, säger Niklas Karlsson, ordförande för socialdemokraterna i Skåne.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.
Här kan du läsa motionerna i sin helhet:
Ekonomisk politik för full sysselsättning
Alla människors delaktighet i klimatomställningen
Välfärdsmotion

facebook Twitter Email