Niklas Karlsson (S) ny ordförande för försvarsutskottet

Niklas Karlsson (S) från Landskrona valdes idag (2/10) till ordförande för riksdagens försvarsutskott och efterträder Åsa Lindestam (S) som Socialdemokraternas gruppledare i utskottet.

Skåningen Niklas Karlsson (S), tidigare bland annat kommunalråd i Landskrona, utsågs tisdagen den 2 oktober till ordförande för försvarsutskottet i riksdagen, på utskottets konstituerande sammanträde.

– Under den förra mandatperioden nåddes viktiga försvarspolitiska överenskommelser över blockgränsen. Tillsammans med de andra anständiga partierna i riksdagen ökade vi resurserna till försvaret kraftigt. Det arbetet vill jag fortsätta med, säger Niklas Karlsson (S).

Som ett exempel på de viktiga uppgifterna som ligger framför utskottet pekar han ut vikten av att utöka antalet värnpliktiga, för att därmed säkra försvarsmaktens personalförsörjning.

– Sveriges operativa försvarsförmåga behöver stärkas, inte minst med tanke på det omvärldsläge vi befinner oss i, fortsätter han.

Förra veckan utsågs Karlsson till gruppledare för Socialdemokraterna i utskottet, som efterträdare till Åsa Lindestam (S) från Gävleborg. Karlsson är ett känt ansikte i Landskrona och var tidigare kommunalråd i Landskrona mellan 2002-2014. Sedan 2013 är han även ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och riksdagsledamot sedan 2014.

 

facebook Twitter Email