Tider allmänna val 2022

Kalendarium inför arbetet med riksdag och regionvalsedlar.

2021

Våren                                  
Uppföljningssamtal med gruppledarna

1 december                       
Ombudsfullmakter inför valkonferensen skall vara pd tillhanda

31 december                      
Fullmakter till valberedning inför riksdagsvalet skall vara pd tillhanda.
Fullmakter till valberedning inför regionfullmäktigevalet skall vara pd tillhanda.
Nomineringar av kandidater till riksdagslistorna skall vara pd tillhanda.
Nominering av kandidater till regionfullmäktigelistorna skall vara pd tillhanda.

2022

22 januari                           
Partidistriktets valberedning för val till riksdag och regionfullmäktige

31 januari                    
Arbetarekommunerna ska till partidistriktet ha inlämnat valsedelsunderlag för val till Kommunfullmäktige. För samtliga kandidater ska inlämnas PUL och Förklaring.

5 mars                                 
Partidistriktets valkonferens för val till riksdag och regionfullmäktige, Kristianstad

XX april                             
Sista dag som partierna ska ha meddelat att deras kandidater ska vara anmälda

Sista dag som valsedlar kan beställas för leverens senast 45 dagar före valdagen.

11 september                    Valdag

facebook Twitter Email