UTTALANDE ANGÅENDE ARBETE

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

En aktiv arbetsmarknadspolitik får människor i arbete
Den svenska modellen förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik. Under de senaste fyra åren har över 250 000 fler fått ett jobb att gå till och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är kompetensförsörjningen en av Skånes största utmaningar. Såväl företag som offentliga arbetsgivare drabbas av svårigheterna att rekrytera. Det hämmar Skånes utveckling.
Vi socialdemokrater både kan och ska ta ett betydligt större ansvar för att investera landet ur arbetslösheten. Fler människor behöver få möjlighet att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. Befintlig arbetskraft måste bättre tas tillvara och matchas mot lediga jobb. Det är också oerhört angeläget att stärka möjligheterna till snabbare validering av utländsk utbildning. Det är avgörande för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.
En aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor med utbildning och öppnar dörren till arbetsmarknaden är avgörande för att ge fler människor möjlighet till självförsörjning.
Socialdemokraterna i Skåne menar att det krävs stora investeringar i utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att öka sysselsättningen och skapa ett mer jämlikt samhälle.

facebook Twitter Email