UTTALANDE ANGÅENDE EN EXTRA SEMESTERVECKA

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

Socialdemokraterna i Skåne föreslår ytterligare en lagstadgad semestervecka

Mer tid för återhämtning måste till för att skapa ett friskare arbetsliv, stärka folkhälsan och öka människors frihet. Det är dags att lagstadga om rätten till ytterligare en semestervecka för alla.

Svensk arbetsmarknad har under de senaste decennierna förändrats kraftigt. Produktiviteten har ökat och arbetstempot har blivit högre. Gränsen mellan jobb och fritid har blivit otydligare för många. Sjukskrivningstalen är alltför höga. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stress och ofta är kopplingen till arbetssituationen uppenbar. Samtidigt har företagens vinster ökat, medan löntagarna inte har fått tillräcklig utdelning i form av lön och fritid.

Den snabba tekniska utvecklingen skapar nu nya möjligheter till ytterligare ökad produktivitet, modernisering av välfärden och omställning till en hållbar produktion. Det ställer höga krav på såväl medarbetare som företag och offentliga arbetsgivare. Ökad tillgång till information och digitalisering kräver nya arbetssätt för att möta behov och förväntningar från såväl kunder som patienter och elever på ett bra sätt. Idag ställs dessutom allt högre krav på arbetsgivare att organisera arbetet så att medarbetarnas utbildning och erfarenhet fullt ut kan tas tillvara. För att medarbetarna ska klara av att jobba på toppen av sin förmåga krävs mer tid för återhämtning.

Semester är en rättighet som är avgörande för att människor ska få möjlighet till återhämtning. Det är också en frihetsfråga. Mer tid för vänner och familj och mer tid för personlig utveckling ökar människors möjligheter att forma sina egna liv.

Socialdemokraterna i Skåne vill därför att ytterligare en lagstadgad semestervecka införs.

facebook Twitter Email