Uttalanden antagna vid Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress 2020

Vid distriktskongressen antogs två uttalanden.

Stoppa nedskärningarna inom skånsk sjukvård och kollektivtrafik

Spridningen av corona har i Skåne varit relativt begränsad, men nu ses en uppgång i spridningstakten. Detta har skett samtidigt med terminsstart och semesteravslut, och risken är stor att spridningen tar ny fart.

Som ansvariga för Region Skånes sjukvård har det borgerliga alliansstyret visat bristande förståelse för sjukvårdens behov. Bland annat kom testerna i våras igång sent och när anti-kroppstest slutligen började erbjudas, valde styret att stå fast vid en patientavgift även efter att det visat sig att Region Skåne med de statliga bidragen gör vinst på varje test. 

De stora farorna ligger dock framöver. En stor så kallad vårdskuld har under den tid som sjukvården fokuserat på corona upparbetats. Vårdköerna växte snabbt redan innan corona, men är nu de längsta under hela den tid som väntetiderna mätts systematiskt. I Skåne hade i juli över 12 000 väntat längre på operation än vad vårdgarantin föreskriver. Det är en ökning med 60 procent jämfört med samma månad förra året. Det finns också skäl att befara att många med allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer, har förblivit oupptäckta under våren. 

Utan ökade resurser kommer det att ta lång tid att minska vårdköerna. Det är därför allvarligt att alliansstyret parallellt med coronapandemin fortsätter att genomdriva sitt sparpaket i sjukvården på över 900 miljoner kronor. Alliansen har anlitat besparingskonsulter för 27 miljoner kronor och blockerat utbetalning av de statliga anslagen avsedda för coronakostnader

Av samma skäl fortsätter alliansstyret genomföra nedskärningar i kollektivtrafiken, trots larmrapporter om trängsel och risk för smittspridning. Det har lett till att operatörerna tvingats säga upp personal inom kollektivtrafiken. 

Socialdemokraterna ser med oro på alliansstyrets hantering av coronapandemin och kräver:

– Öka anslagen för att få bort vårdköerna och stoppa de pågående nedskärningarna i den skånska sjukvården.

– Sätt in fler fordon i rusningstid och stoppa uppsägningarna av personal inom kollektivtrafiken. 

– Ta bort avgiften för antikroppstesterna.

Den svenska socialdemokratin stöder det belarusiska folkets kamp för demokrati

På sin kongress beslutade Socialdemokraterna i Skåne att anta följande uttalande till stöd för demokratirörelsen i Belarus. 

Den 9 augusti hölls val i Belarus. Valet var inte fritt och rättvist, och efter att valresultatet presenterades, som innebar en ny period för den sittande diktatorn, bröt omfattande protester ut.

Protesterna möttes med våld från regimens polis. Vi socialdemokrater accepterar inte att demokratirörelsen möts med våld och kräver att fria och rättvisa val hålls. 

Sverige bör aktivt stödja demokratirörelsen. Sveriges regering har svarat med att frysa bistånd som går till statliga aktörer. Dessa anslag bör nu omfördelas för att stödja demokratiska krafter i Belarus.

facebook Twitter Email