Vi vill veta vad du tycker om nedskärningarna i sjukvården.

Sverige har världens bästa sjukvård när det kommer till medicinska resultat och effektivitet. Men vi ser också väldigt tydligt att det finns brister. I Skåne går utvecklingen åt fel håll och alliansen gör nedskärningar i sjukvården. Nu vill vi veta vad du tycker om det.

Klicka här och svara på vår enkät

facebook Twitter Email