UTTALANDE ANGÅENDE KÄRNVAPENFÖRBUD

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet…

Läs mer

UTTALANDE ANGÅENDE ARBETE

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

En aktiv arbetsmarknadspolitik får människor i arbete Den svenska modellen förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik. Under de senaste fyra åren har över 250 000 fler fått ett jobb att gå till och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är kompetensförsörjningen en av Skånes största utmaningar. Såväl företag som offentliga arbetsgivare drabbas av svårigheterna att rekrytera. Det hämmar Skånes utveckling….

Läs mer

UTTALANDE ANGÅENDE SJUKVÅRDEN

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

Skånsk sjukvård behöver mer resurser och personal – inte privatiseringar Den skånska sjukvården har gått åt rätt håll under den tid som Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, styrt Region Skåne. För fem år sedan rankade SKL den skånska sjukvården som sämst i landet. Idag har den skånska sjukvården en kvalitet som ligger klart över riksgenomsnittet. Även…

Läs mer

UTTALANDE ANGÅENDE EN EXTRA SEMESTERVECKA

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

Socialdemokraterna i Skåne föreslår ytterligare en lagstadgad semestervecka Mer tid för återhämtning måste till för att skapa ett friskare arbetsliv, stärka folkhälsan och öka människors frihet. Det är dags att lagstadga om rätten till ytterligare en semestervecka för alla. Svensk arbetsmarknad har under de senaste decennierna förändrats kraftigt. Produktiviteten har ökat och arbetstempot har blivit…

Läs mer

Handlingar till Distriktskongressen

Nu finns handlingarna till Distriktskongressen i PDF-form under Meny/Dokument/Distriktskongress 2018 Länk: Handlingar 2018

Läs mer

Första maj-märket för 2018

Första maj-märket för år 2018 har släppts
Läs mer

Riksdags och Regionfullmäktigelistorna

Riksdags och Regionfullmäktigelistorna som fastställdes på partidistriktets valkonferens den 3 mars finns nu tillgängliga under Dokument/Riksdags & Regionlistor 2018

Läs mer

Ardalan Shekarabi besöker valkonferensen

Civilminister Ardalan Shekarabi kommer att besöka partidistriktets valkonferens på Yllan i Kristianstad den 3 mars. Valkonferensen startar kl 09:00. Alla medlemmar är givetvis välkomna för lyssna på honom.

Läs mer

Distriktskongress 7-8 april

Kongressen kommer att hållas på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Kongressen öppnas lördagen kl 09:00 med avbrott för lunch kl 12:00-13:00. Förhandlingarna avbryts kl 17:00 för att ställa om lokalen inför kongressfesten. Festen inleds kl 18:30 med mingel och fördrink i foajen. Därefter serveras middag med underhållning, vi avslutar med dans till levande orkester….

Läs mer

Vi styr vidare

I samarbete med ABF genomför partidistriktet ledarutbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018”, en ledarutbildning för framtidens socialdemokratiska företrädare som tar sikte på valet 2018.

Med start hösten 2016 genomför vi en omfattande utbildningssatsning för att se till att stå starka i kommande valrörelser och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod. ”Vi styr vidare!” är en utbildning i politik och ledarskap som tar ett helhetsgrepp om vår ideologi och det politiska hantverket. Deltagarna får diskutera ideologiska dimensioner av…

Läs mer
facebook Twitter Email