Personal

Petra Bergquist 
Förste ombudsman
Ekonomi – Personalfrågor – Verkställande utskottet  – Styrelsen –
Distriktskongress -Kongress – Kampanj – Första Maj arrangemang –
Folkrörelsekontakter
Direkttelefon:
040-660 73 09
E-post: petra.bergquist@socialdemokraterna.se

Anders Svärd 
Organisations- och kommunikationsombudsman
Organisationsutveckling – Medlemsvärvning – Kommunikation – intern och extern – Opinionsbildning – Omvärldsbevakning 
Direkttelefon: 040-660 73 05
E-post: anders.svard@socialdemokraterna.se

Margareta Liljedahl Eriksson 
Studie- och kyrkopolitisk ombudsman
Studier- Förtroendemannautveckling – Kyrkopolitik – internationellt – EU
Direkttelefon: 040-660 73 01
E-post: margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se 

Patric Nelson
Facklig-politisk ombudsman
Facklig-politisk samverkan
Direkttelefon: 040-660 73 11
E-post: patric.nelson@socialdemokraterna.se

Susanne Asserfors
Verksamhetsassistent Ekonomi

Ekonomi – Styrelsen – CRM 
Direkttelefon: 040-660 73 08
E-post: susanne.asserfors@socialdemokraterna.se

Mikael von Krassow
Kontorsvaktmästare
Administration – CRM – Vaktmästeri 
Direkttelefon: 040- 660 73 12
E-post: skane@socialdemokraterna.se
E-post: mikael.vonkrassow@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email