Stoppa nedskärningarna i kollektivtrafiken

Här samlar vi artiklar och nyheter kopplat till högerstyret i region skånes nedskärningar i kollektivtrafiken

12 juni Flera hundra anställda i tåg- och busstrafiken i Skåne hotas av uppsägningar. Mitt under brinnande pandemi.
250 av Skånetrafikens busschaufförer anställda av bussföretaget Nobina och 300 av pågatågspersonalen anställda av Arriva varslas om uppsägning, varsel som inte är i proportion med de sänkta antalet turer som planeras till hösten. Nedskärningarna sker trots att de ökar risken för trängsel på fordonen. Och trots att det finns pengar avsatta för att täcka kostnader för Covid-19, bland annat för att kunna ha kvar en god turtäthet.– Det är dags att både trafikföretagen och regionen tar ansvar för passagerare och personal. Skjut till mer medel och stoppa varslen, säger Andreas Schönström, socialdemokratisk gruppledare i kollektivtrafiknämnden. Hela artikeln kan du läsa här:

16 juni Stoppa personaluppsägningarna inom Skånetrafiken
Andreas Schönström, socialdemokratisk gruppledare i kollektivtrafiknämnden uppmanade under regionfullmäktige alliansstyret att ställa sig bakom Socialdemokraternas och Kommunals krav på att stoppa de orimliga varsel som trafikföretagen som kör för Skånetrafiken nu genomför. 250 av Skånetrafikens busschaufförer anställda av bussföretaget Nobina och 300 av pågatågspersonalen anställda av Arriva varslas om uppsägning. De är inte i proportion med trafikminskningen. Nedskärningarna sker trots att de ökar risken för trängsel på fordonen. Och trots att det finns pengar avsatta för att täcka kostnader för Covid-19, bland annat för att kunna ha kvar en god turtäthet. Se klippet från regionfullmäktige här

16 juni. Det behövs fler busschaufförer, inte färre
I en tillväxtregion som Skåne är det absurt att tro att behovet av kollektivtrafik kommer att minska. Tvärtom behövs ytterligare busslinjer och tätare turer. Och då behövs även fler, inte färre, bussförare. Det skriver Kommunal i Skånes ordförande Tina Christensen och Kommunals ordförande Tobias Baudin i Sydsvenskan med anledning av de 250 busschaufförer som nu varslas nu om uppsägning. Detta sker trots att de ökar risken för trängsel på fordonen. Och trots att det finns statliga pengar avsatta för att täcka kostnader för Covid-19, bland annat för att kunna ha kvar en god turtäthet. Det är orimligt. Läs hela debattartikeln här

2 juli Fortsätt utveckla Skånetrafiken
”Regeringen har gett historiskt stora resurstillskott till Sveriges regioner och kommuner för att säkerställa att de negativa effekterna av covid-19 blir så små som möjligt.Det innebär också särskilda statliga medel riktade till kollektivtrafiken. Bedömningen är att det skulle täcka 360 miljoner av Skånetrafikens prognostiserade underskott.Resterande underskott bör rimligtvis ersättas från den av fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten från det moderatledda styret, samt de ytterligare statliga medel som aviserats! ” säger Andreas Schönström, 2:e vice ordförande i region Skånes Kollektivtrafiknämnd. Läs hela debattartikeln här

9 juli Debatt i Aftonbladet mellan Andreas Schönström och Alliansen om att trängseln riskerar att öka smittspridningen.
”Men Alliansen har motsatt sig att betala ut pengarna till verksamheten – såväl till sjukvården som till kollektivtrafiken. I stället håller Alliansen fast vid sina sparkrav i både sjukvården och kollektivtrafiken”, skriver Andreas Schönström i ett svar till Alliansen i dagens Aftonbladet.

11 juli Skånetrafiken planerar att köra med färre tåg och bussar hela hösten. Carina Zachau, moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd:-Det kommer att märkas i MALMÖ och några mindre städer. LYSSNA på intervjun i Sveriges Radio av Ann-Marie Lindqvist. Se vår film här
Vi socialdemokrater vill att:
– Skånetrafiken fastställer hur många resenärer som kan åka med och ändå hålla avstånd.
– Att en förare tillåts neka nya passagerare att gå ombord när detta antal är uppnått.
– Att extrabussar sätts in när passagerare nekats åka med.

29 juli Skånetrafiken vill att skolorna lägger om sina scheman
Det är inte skolornas fel att alliansen skär ner på kollektivtrafiken. Det borgerliga regionstyret ökar trängseln i kollektivtrafiken, trots att regionen tagit emot miljardbelopp från staten för att upprätthålla turtätheten. Antalet Pågatåg har redan blivit färre och till hösten minskar busstrafiken med 10%. Idag skriver Sydsvenskan om att Skånetrafiken vill att skolorna ska lägga om sina scheman så att fler elever åker utanför rusningstid – men huvudskyddsombudet påpekar att det inte kommer att lösa problemet eftersom bussarna är fulla även utanför rusningstid. Läs mer i Sydsvenskan.

Det är många som hör av sig och är oroliga över trängseln på bussarna, men Alliansen vill att alla ska ansvar för deras nedskärningar utom de själva. Först var det resenärerna som skulle ha munskydd, nu är det skolorna som ska lägga om sina scheman. Inget fel i det, men då måste regionen också göra sitt: Stoppa nedskärningarna och sätt in fler turer, säger Andreas Schönström, Socialdemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden

31 juli I Skåne dras det ner på kollektivtrafiken. Inte i de andra storstadsregionerna. Vi kan inte skära ner på bussar och tåg så pass mycket att resenärer trängs ihop på bussen eller tåget bara för att vid nästa hållplats gå på restaurang där man tvingas sitta på två meters avstånd, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande för kollektivtrafiknämnden. Läs mer i Sydsvenskan

4 augusti Många är oroliga inför vad som händer med trängseln och smittspridningen efter semestern. När folk börjar arbeta igen efter semestern ökar trängseln i kollektivtrafiken. Trots det vill Alliansstyret fortsätta att skära i kollektivtrafiken. – Det är många som hör av sig och är oroliga över trängseln i kollektivtrafiken, men Alliansen fortsätter med sina nedskärningar. Vi har inte råd att slarva med coronapandemin, vi måste trycka ner smittspridningen. Då behövs det fler bussar och tåg i trafik, inte färre, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande för kollektivtrafiknämnden. Läs mer i Aftonbladet

5 augusti Vi håller med såväl LO Skåne och Kommunal Skåne: att skära ner i kollektivtrafiken under en pandemi samtidigt som skåningarna kommer att återgå till skolor och arbetsplatser efter sin semester är oansvarigt! Ytterst handlar det om att det moderatledda Alliansstyret i region Skåne måste stoppa varslen och återgå till full trafik igen, inte bara för passagerarnas skull utan också för de anställdas arbetsmiljö och hälsas skull. Läs artikeln i Kommunalarbetaren om personalen som drabbas.

8 augusti Debatt i Kvällsposten om alliansens nedskärningar. Det går att sätta in mer trafik, alliansen vill bara inte betala för det. Alliansen i Region Skåne försöker lägga över ansvaret för minskad smittspridning på skolorna och på resenärerna, skriver Andreas Schönström, S-gruppledare Region Skånes kollektivtrafiknämnd och Tina Christensen, ordförande i Kommunal i Skåne skriver i Kvällsposten

13 augusti Avslutande debattinlägg i Kvällposten om nedskärningarna i kollektivtrafiken. Andreas Schönström, S-gruppledare Region Skånes kollektivtrafiknämnd och Tina Christensen, ordförande i Kommunal i Skåne ger ett avslutande svar på debatten om nedskärningarna i kollektivtrafiken. ”Alliansen spelar ett högt spel med sina nedskärningar. Faran är långt ifrån över och vi har inte råd att slarva med coronapandemin. Men det är inte för sent att göra om och göra rätt. Släpp prestigen, stoppa nedskärningarna och betala ut de statliga pengarna till verksamheterna. Ge proffsen inom både sjukvård och kollektivtrafik en rimlig chans att göra det de gör bäst.”
Läs inlägget i Kvällsposten.

14 augusti Färre bussar rullar i Skåne trots pandemin Att skära ner i kollektivtrafiken under en pandemi samtidigt som skåningarna kommer att återgå till skolor och arbetsplatser efter sin semester är oansvarigt! Ytterst handlar det om att det moderatledda Alliansstyret i region Skåne måste stoppa varslen och återgå till full trafik igen, inte bara för passagerarnas skull utan också för de anställdas arbetsmiljö och hälsas skull. Läs nyheten här

18 augusti Det borgerliga styret i Region Skåne är inte beredda att göra det som krävs för att förhindra smittspridningen. I artikeln i Expressen nedan rapporteras det om trängsel på flera håll i Skåne under rusningstrafik. Precis som vi befarade. Trots att man tar emot miljardbelopp från regeringen för att hantera effekterna av pandemin och upprätthålla en god turtäthet tar man inte ansvar för att minska trängseln på bussar och tåg. Läs artikeln

20 augusti Socialdemokraterna i Region Skåne föreslår ökad kollektivtrafik för att undvika ny smittspridning. Coronasmittan fortsätter att öka i Skåne. Men trots detta fortsätter Alliansen i Region Skåne att minska på kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslår istället fler fordon och avgångar för att undvika trängsel och smittspridning. – De som behöver resa kollektivt måste kunna göra det på ett säkert sätt. Att i det här läget minska trafiken så att resenärer tvingas stå och trängas på bussen eller tåget är direkt oansvarigt, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden. Läs nyheten här och se filmen

21 augusti Manifestation mot nedskärningarna i kollektivtrafiken Den 21 augusti manifesterade Seko och Kommunal mot det borgerliga regionstyrets nedskärningar i kollektivtrafiken. Skånska Dagbladet rapporterade att Region Skåne är den enda region som skurit ner i kollektivtrafiken under rådande pandemi. Många åker kollektivt och bevittnar trängseln som uppstår på bussar och tåg. Vi ser också att smittspridningen ökar i Skåne nu, vilket gör nedskärningarna ännu mer svårsmälta. Läs artikeln i Skånska dagbladet och i Sydsvenskan

26 augusti Socialdemokraterna stöder Kommunal Skåne och Seko, Service- och kommunikationsfackets kamp mot neddragningarna i kollektivtrafiken.
Se inlägget här

27 augusti Bred kritik mot Alliansstyrets nedskärningar i kollektivtrafiken. Det är inte bara vi Socialdemokrater som ser det orimliga i Alliansstyrets neddragningar i kollektivtrafiken samtidigt som spridningen av coronasmittan ökar igen. Kommunföreträdare från båda blocken protesterar i Malmö och andra skånska kommuner. Läs mer i Sydsvenskan

29 augusti Socialdemokraterna i Skåne håller digital kongress och antar uttalande mot nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken.
Den skånska socialdemokratin ser med oro på hur alliansstyret i Region Skåne hanterar coronapandemin och kräver:
– Öka anslagen för att få bort vårdköerna och stoppa de pågående nedskärningarna i den skånska sjukvården.
– Sätt in fler fordon i rusningstid och stoppa uppsägningarna av personal inom kollektivtrafiken.
– Ta bort avgiften för antikroppstesterna.
Kongressen uttalar också sitt stöd för demokratirörelsen i Belarus. Läs uttalandena här

12 september Socialdemokraterna visar sitt stöd för Seko och Kommunal i sina protester mot nedskärningarna i kollektivtrafiken.
I fredags genomförde Seko och Kommunal ytterligare en manifestation mot det borgerliga regionstyrets nedskärningar i kollektivtrafiken. Andreas Schönström, socialdemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden visade sitt stöd genom att delta i manifestationen tillsammans med Seko och Kommunal. Se inlägget här

14 september Det moderatledda alliansstyret i Region Skåne samlar statliga coronastöd på hög och gör samtidigt nedskärningar. Välfärdssatsningarna ska användas i välfärden. Socialdemokraterna kritiserar alliansen. Det är inte rimligt att lägga statliga coronaanslag på hög och samtidigt skära i kollektivtrafik och sjukvård. Läs artikeln i Sydsvenskan

15 september Regeringen kritiserar högerns nedskärningar i skånsk kollektivtrafik. Det borgerliga styret i Region Skåne säger upp busschaufförer, lokförare och tågvärdar och drar ner på trafiken mitt under rådande pandemi. Dessutom sker nedskärningarna trots regeringens miljardstöd till just kollektivtrafiken (se nedan). Regeringen kritiserar nu nedskärningarna och hotar med att minska stödet om man inte slutar med nedskärningspolitiken. Det är rimligt.Socialdemokraterna har protesterat mot nedskärningarna från dag ett. Läs artikeln i Sydsvenskan

15 september Viktiga satsningar i regeringens budget på transportområdet. Den 14 september presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sin budget. På transportområdet görs satsningar på kollektivtrafiken. Det innebär ytterligare 2 miljarder till kollektivtrafiken! (Utöver den tidigare presenterade satsningen på 3 miljarder) – nu kommer ytterligare två miljarder kr under 2021 i ett riktat stöd till regionerna som har ansvaret att bedriva kollektivtrafik. Totalt 5 miljarder i unikt stöd till regionerna.) Trafiken måste köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och smittspridning samtidigt som människor kan åka till jobb & göra de nödvändiga resor som behövs. Läs hela inlägget här

24 september Socialdemokratiska företrädare från Skånes samtliga kommuner kräver ett stopp för nedskärningarna. Mitt i en pågående pandemi väljer det borgerliga styret i Region Skåne att skära ned i kollektivtrafiken. Nu kräver socialdemokratiska företrädare i regionen och i Skånes samtliga 33 kommuner att nedskärningarna stoppas. Läs mer i Ystads allehanda.

25 september Alliansen ger vika efter kritiken och sätter in mer trafik. Nu har Alliansen till slut gett vika. Efter massiv kritik från resenärer, chaufförer, oss Socialdemokrater i regionen och nyligen också från regeringen sätts mer trafik in. Det visar att alla vi som protesterat haft rätt hela tiden. Tyvärr är det en halvmesyr. Trafiken behöver helt återställas och extrabussar sättas in. Det är skåningarnas hälsa de spelar med. Vi socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för mer trafik och mindre trängsel. Läs artikeln i Sydsvenskan

1 oktober På Socialdemokraternas förslag kallar kollektivtrafiknämnden Arriva till möte om hyllningen.
Tågbolaget Arriva har beslutat att tvinga sina anställda på Pågatågen i Skåne att gå ned från heltidstjänster till deltid på 80 procent. Tackar man nej blir man uppsagd.På socialdemokraternas förslag kallar nu Region Skånes kollektivtrafiknämnd in företaget till ett möte där de ska förklara sitt handlande – Det här får stora konsekvenser för personalen med lägre lön och försämringar i arbetstid och semester. Det är helt oacceptabelt, kommenterar Andreas Schönström(S) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Sydsvenskan

8 oktober Andreas Schönström kritiserar Arrivas hyvling av personal
Sänkt lön med 20 procent eller avsked? Det orimliga valet tvingar Arriva lokförarna och tågvärdarna på Pågatågen till. – Företaget utnyttjar pandemin för att kunna anställa personal på deltid och använda dem som ett gummiband efter behov, säger Andreas Schönström (S) till Sekotidningen. Se filmen med Andreas här

17 oktober Tina Christensen och Therese Ekelöv från Kommunal skriver i Sydsvenskan om situationen i kollektivtrafiken i pandemin och nedskärningarnas spår.

”Att antalet bussavgångar minskat har fått stora konsekvenser. Minst 190 bussförare har förpassats till arbetslöshet efter att Skånetrafiken dragit ner och dragit in turer i tidtabellen. Kanske är det de som på riktigt ska oroa sig för minskade intäkter – när lönen försvinner och a-kassan går in”. Läs hela artikeln här

22 oktober Infrastruktministern besöker Skåne
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kommenterar den styrande Alliansens neddragningar i den skånska kollektivtrafiken. Se filmen här

23 oktober Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson borde lyssna på personal och resenärer istället för att vara sur på regeringen. Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson vill både ha ersättning för att hålla igång kollektivtrafiken och skära ner på den samtidigt. Nu är han arg på regeringen för att de inte vill gå med på det. Lyssna på dem istället. De säger samma sak som de skånska resenärerna och personalen: Stoppa nedskärningarna i kollektivtrafiken. Se filmen med Andreas Schönström här

2 november Socialdemokraterna kräver satsningar inte nedskärningar när Region Skånes budget för 2021 ska klubbas. Den skånska sjukvården och kollektivtrafiken behöver mer resurser än vad alliansstyret föreslår i sin budget. Vi vill att över en miljard satsas på tillgänglighets- och kösatsningar. Skåne måste satsa sig ur krisen. Läs mer om förslagen i Kvällsposten:

3 november Vi kräver skärpta krav på arbetsvillkor i kollektivtrafiken.
Artikel om Socialdemokraterna i Region Skånes krav på en Lex Arriva med skärpa krav på arbetsvillkor i kommande upphandlingar av tåg- och busstrafik. Tillsammans med Kommunal och SEKO, hand i hand, vill Socialdemokraterna trygga jobben. Nu måste den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna bekänna färg, vad är viktigast? Arbetsgivaren eller arbetstagaren? Läs hela artikeln här

9 november Socialdemokraterna i Region Skåne vill se skärpta krav på arbetsvillkor i kommande upphandlingar. Socialdemokraterna i Region Skåne vill se skärpta krav på arbetsvillkor i kommande upphandlingar av tåg- och busstrafik. Det handlar om bättre arbetsvillkor för både buss- och tåganställda. Socialdemokraterna i kollektivtrafiknämnden har väckt ett initiativärende i frågan och nu måste den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna ge besked; ska buss- och tågpersonalen ha bra arbetsvillkor, eller inte? läs artikeln här

9 november Kritik mot regionstyrets hantering av pandemin
Ska man skratta eller gråta?Andreas Schönström (S) sammanfattar hur det borgerliga regionstyret med Carl-Johan Sonesson i spetsen har hanterat kollektivtrafiken under pandemin. Se inlägget här

13 november Vad kostar en skattehöjning som inte blir av? Region Skåne har Sveriges tredje lägsta regionskatt. Priset för det är: Längre köer, fortsatta nedskärningar på sjukhusen och fortsatt trängsel i kollektivtrafiken. Se videon här

18 november Socialdemokraterna krävde paus av nya upphandlingsbeslut på kollektivtrafiknämndens beredningsutskott
Pausa nya upphandlingsbeslut tills dess att kollektivtrafiken behandlat förslaget om att ställa högre krav i upphandlingarna på arbetsvillkor och tjänstgöringsgrad för personalen. Det krävde Socialdemokraterna under onsdagens beredningsutskott i kollektivtrafiknämnden. Den styrande Alliansen röstade emot förslaget.

24 november Det är anmärkningsvärt att Region Skåne, som styrs av alliansen, fortsätter att nedmontera kollektivtrafiken under pandemin. De som drabbas hårdast är människor som jobbar i utsatta yrken, inom till exempel skola, vård och omsorg”.Det skriver Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet i en debattartikel i Sydsvenskan tillsammans med Tina Christensen, ordförande Kommunal Skåne och Ingvar Carlsson, ordförande Seko Skåne. Läs debattartikeln i Sydsvenskan här

27 november Alliansen driver igenom sin budget för Skånetrafiken på Kollektivtrafiknämndens möte. Nu har Alliansen drivit igenom sin budget för Skånetrafiken. Den innebär stora nedskärningar i kollektivtrafiken nästa år. 235 miljoner kronor ska sparas på buss och tågtrafiken. En minskning av trafiken med 8 till 9 procent. –En minskning med 8-9 procent i både buss- och tågtrafiken innebär stora förändringar. Ändå vill inte Alliansen informera om vilka linjer som berörs och vilka effekterna blir. De tar inte ansvar för sina beslut, säger Andreas Schönström (S). Läs pressmeddelandena här och här

facebook Twitter Email