Studier 2021


Dags att rekrytera till 2021 års utbildningar!
Nedan finns en beskrivning av de utbildningar Socialdemokraterna i Skåne ska genomföra under 2021

Anmälningarna till Socialdemokraterna i Skånes utbildningar görs av arbetarekommunens studieorganisatör, med undantag för anmälningar till Socialdemokratisk medlemsutbildning del 3 som genomförs av partistyrelsens kansli. Datum för del 3 hittar du på Studieportalen. Här finns också också uppdaterad information om studiematerial, nationella utbildningar samt bra verktyg för handledare.

Har du några frågor, kontakta Margareta Liljedahl Eriksson
margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Grundläggande ledarskapsutbildning för de som har förtroendeuppdrag i eller för partiet

Partiet har som mål att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. I partidistriktet finns tio utbildade handledare som ska bistå i att ledarskapsutbildningar kan genomföras i arbetarekommunerna. Partidistriktet ansvarar för att säkerställa att dessa handledare har senast material och är uppdaterade samt att arbetarekommunerna genomför utbildningarna. Arbetarekommunerna tar kontakt med partidistriktet (Ann-Sofie Garsén) vid intresse.

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
12 januari.                            Zoom                                    10 januari
___________________________________________________________________________


Inbjudan till Digital utbildning i Ecanvasser – utbildning/ringstuga

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildning i partiets nya verktyg Ecanvasser. Detta utbildningstillfällen riktar sig till de medlemmar i arbetarekommunerna som vill lära sig mer om verktyget Ecanvasser. Vi kommer under utbildningarna att gå igenom det viktigaste man behöver veta om verktyget och vi kommer också att tillsammans ringa väljare och värva nya medlemmar. Utbildningen är återkommande under våren. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom klockan 18 – ca 20 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
28 januari.                            Zoom                                    26 januari
___________________________________________________________________________

Inbjudan till
Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till digital Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 helgen den 6-7 februari 2021. Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig utbildning. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
6-7 februari.                      Zoom                                  26 januari
________________________________________________________________________

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
8 februari                             Zoom                                   6 februari
___________________________________________________________________________

Inbjudan till Digital utbildning i Ecanvasser – utbildning/ringstuga
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildning i partiets nya verktyg Ecanvasser. Detta utbildningstillfällen riktar sig till de medlemmar i arbetarekommunerna som vill lära sig mer om verktyget Ecanvasser. Vi kommer under utbildningarna att gå igenom det viktigaste man behöver veta om verktyget och vi kommer också att tillsammans ringa väljare och värva nya medlemmar. Utbildningen är återkommande under våren. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom klockan 18 – ca 20 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
23 februari                          Zoom                                    21 februari
___________________________________________________________________________

Inbjudan till Fördjupning i ideologi 1-3

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till tre digitala träffar i ideologisk fördjupning. Vi genomför utbildningarna i Zoom. Det är inget krav att gå alla tre tillfällena, men vi rekommenderar er att göra det. I händelse av att det blir fullt på utbildningen kommer vi att prioritera de som gått medlemsutbildningarnas olika delar.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ideologi. Fördjupning i ideologi innebär att vi vid tre tillfällen kommer att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

Utbildningen börjar 18.00 och avslutas 21.00. De exakta datumen och länk till anmälan hittar du nedan.

Datum              Plats                                      Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
14 april              Zoom                                  7 april
21 april            Zoom                                    14 april
28 april            Zoom                                    21 april
______________________________________________________________________________

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
9 mars                                  Zoom                                   7 mars
________________________________________________________________________

Inbjudan till Digital utbildning i Ecanvasser – utbildning/ringstuga
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildning i partiets nya verktyg Ecanvasser. Detta utbildningstillfällen riktar sig till de medlemmar i arbetarekommunerna som vill lära sig mer om verktyget Ecanvasser. Vi kommer under utbildningarna att gå igenom det viktigaste man behöver veta om verktyget och vi kommer också att tillsammans ringa väljare och värva nya medlemmar. Utbildningen är återkommande under våren. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom klockan 18 – ca 20 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
23 mars                          Zoom                                     21 mars
___________________________________________________________________________

Inbjudan till träff för arbetarekommunernas studieorganisatörer
Utöver den regionala studiekonferensen under hösten samlar Socialdemokraterna i Skåne och ABF i Skånearbetarekommunernas studieorganisatörer och deras kontaktpersoner på respektive ABF-avdelning fyra gånger om året. Dessa träffar sker under 2021 digitalt. 

Träffen genomförs digitalt i Zoom 18.00 – ca 20.00

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

7 april                      Zoom                                             1 april
________________________________________________________________________

Inbjudan till
utbildning för handledare i medlemsutbildning del 1

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till två dagar där vi utbildar handledare i partiets medlemsutbildning del 1. Vi genomförde en första omgång 2020 och nu genomför vi ytterligare en omgång av denna utbildning för att få fler handledare som kan hålla medlemsutbildning del 1 i arbetarekommunerna. Vi genomför handledarutbildningen på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör två heldagar under våren. Lördagen 10 april och lördagen 8 maj. Utbildningen riktar sig till den som vill bli handledare för att genomföra medlemsutbildning del 1. Som en del av utbildningen ska deltagarna genomföra en medlemsutbildning del 1 i sin egen eller någon annan arbetarekommun.

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
10 april och 8 maj            Backagården                        15 mars
_____________________________________________________________________________

Inbjudan till
Sörj inte, organisera 

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till en heldag kring organisering. Vi genomför utbildningen på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör lördagen den 10 april 2021.  Utbildningen riktar sig till ledamöter i arbetarekommunernas styrelser som är ansvariga för nya medlemmar eller är intresserade av att organisera människor för rörelse. 
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
10 april                          Backagården                           10 mars

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
12 april                                  Zoom                                  10 april
_______________________________________________________________________

Inbjudan till Digital utbildning i Ecanvasser – utbildning/ringstuga
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildning i partiets nya verktyg Ecanvasser. Detta utbildningstillfällen riktar sig till de medlemmar i arbetarekommunerna som vill lära sig mer om verktyget Ecanvasser. Vi kommer under utbildningarna att gå igenom det viktigaste man behöver veta om verktyget och vi kommer också att tillsammans ringa väljare och värva nya medlemmar. Utbildningen är återkommande under våren. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom klockan 18 – ca 20 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
27 april                          Zoom                                      25 april
__________________________________________________________________________

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
4 maj                                   Zoom                                  2 maj
_______________________________________________________________________
Inbjudan till Styrelsen som utvecklingskraft  
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildningen, Styrelsen som utvecklingskraft, på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör helgen den 9-10 maj 2020. Utbildningen leds av ombudsman Anders Svärd. 

Utbildningen riktar sig till ordförande och vice ordförande i arbetarekommunerna.

Datum                                Plats                                   Sista anmälningsdag         

______________________________________________________________________________
8-9 maj                               Backagården                     10 april
______________________________________________________________________________
Inbjudan till
Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till digital Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 helgen den 8-9 maj 2021. 

Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig utbildning. Utbildningen
är planerad som ett internat på Backagården kurs och konferenscenter utanför Höör. Men om pandemin håller i sig så kommer 
utbildningen genomföras digitalt. 
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
8-9 maj.                             Backagården                       7 april
________________________________________________________________________
Inbjudan till Digital utbildning i Ecanvasser – utbildning/ringstuga

Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till utbildning i partiets nya verktyg Ecanvasser. Detta utbildningstillfällen riktar sig till de medlemmar i arbetarekommunerna som vill lära sig mer om verktyget Ecanvasser. Vi kommer under utbildningarna att gå igenom det viktigaste man behöver veta om verktyget och vi kommer också att tillsammans ringa väljare och värva nya medlemmar. Utbildningen är återkommande under våren. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom klockan 18 – ca 20 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
25 maj                               Zoom                                         23 maj

Inbjudan till
Sociala medier för nybörjare
Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap och nå fler. Utbildningen syftar till att samla medlemmar som är intresserade av att förstå sociala medier och bli bättre på att utnyttja dess potential för att öka intresset och stödet för Socialdemokraterna. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar. 

Utbildningen genomförs digitalt i Zoom den 1 juni 18.00 – ca 20.00

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

1 juni                                  Zoom                                   25 maj 
_________________________________________________________________________

Inbjudan till
Social medier – nätkampanj

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och ge dem ökad kunskap om strategisk kommunikation på sociala medier och hur arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier. På utbildningen lär sig deltagarna hur sociala medier funkar och hur man kan arbeta effektivt med mediet för att nå fler. 
Utbildningen genomförs digitalt i Zoom 8 juni 18.00 – ca 20.00

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

8 juni                                  Zoom                                    1 juni 
_______________________________________________________________________

Inbjudan till 
träff för arbetarekommunernas studieorganisatörer
Utöver den regionala studiekonferensen under hösten samlar Socialdemokraterna i Skåne och ABF i Skånearbetarekommunernas studieorganisatörer och deras kontaktpersoner på respektive ABF-avdelning fyra gånger om året. Dessa träffar sker under 2021 digitalt. 

Träffen genomförs digitalt i Zoom 18.00 – ca 20.00
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

24 augusti                         Zoom                                        15 augusti
________________________________________________________________________

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
7 september                                   Zoom                         5 september
______________________________________________________________________

Inbjudan till Facklig-politisk utbildning . ”Insikter” 
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till Socialdemokratisk utbildning – Insikter på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör den 11 september 2021 
Utbildningen riktar sig till dig som är KS-gruppledare eller gruppledare i en nämnd med arbetsgivaransvar. Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag som arbetsgivare för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren. Utbildningen planeras att genomföras fysiskt och börjar 9.00 och avslutas 17.00 
_____________________________________________________________________________
Datum                                 Plats                                   Sista anmälningsdag         
11 september                       Backagården.                    10 augusti
_____________________________________________________________________________


Inbjudan till Regional studiekonferens

Konferens för studieengagerade från hela Skåne. Studiekonferensen genomförs tillsammans med Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor, HBT-S och Socialdemokrater för tro och solidaritet i Skåne. Konferensen syftar till att bygga nätverk, utveckla studierna och inspirera till fortsatt studiearbete. För partidistriktets räkning bjuds arbetarekommunernas studieorganisatörer in till konferensen. Varje organisation tar ansvar för att bjuda in de som konferensen riktar sig till. 

Anmälan görs av via länk från ABF som kommer ut under våren. Konferensen börjar 9.00 och avslutas 15.00
______________________________________________________________________________Datum                                Plats                                   Sista anmälningsdag         
18 september                      Backagården.                       10 augusti
______________________________________________________________________________
Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
5 oktober                              Zoom                                  3 oktober
______________________________________________________________________

Inbjudan till Socialdemokratisk medlemsutbildning, Facket och politiken, externat
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till Socialdemokratisk medlemsutbildning, Facket ock politiken. Utbildningen genomförs i Malmö som externat 16-17 oktober 2021 Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1 eller likvärdig utbildning. Facket och politiken ger dig som medlem fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin och grunden för facklig-politisk samverkan. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap om den svenska modellen och hur lagar och avtal samspelar i arbetsrätten. 
Datum                                Plats                                   Sista anmälningsdag         ______________________________________________________________________________16-17  oktober                  Malmö                               29 september
______________________________________________________________________________

Inbjudan till digitalSocialdemokratisk medlemsutbildning, Steg 1 

Partidistriktet bjuder in till digital utbildning för nya medlemmar i arbetarekommunerna. Det är medlemsutbildningens första steg. Den omfattar sex träffar i november och december. Tiden är 18.00 – 21.00 och medlemmen anmäler sig till alla sex träffarna. Denna digitala utbildning är en uppsamlingsutbildning för de nya medlemmar som inte haft möjlighet att gå medlemsutbildning del 1 i sin egen arbetarekommun. Det är oerhört  viktigt att alla medlemmar ges de verktyg som behövs och inspiration i det politiska engagemanget. Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisation. 

Utbildningen riktar sig till nya medlemmar i arbetarekommunerna och genomförs digitalt i Zoom. 
______________________________________________________________________________Datum och tid:                             Plats                     Sista anmälningsdag         11/11, 18/11, 25/11,                    Zoom                    20 oktober
2/12, 9/12, 16/12
______________________________________________________________________________

Inbjudan till
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg – stöd för kampanjledare
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget som använts i tidigare samtalskampanjer och valrörelser. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Detta utbildningstillfälle riktar sig till de i arbetarekommunerna som är så kallade kampanjledare för Ecanvasser och som ska bidra till att säkerställa att medlemmar i arbetarekommunen kan använda verktyget Ecanvasser för att ringa väljare och knacka dörr. 

Utbildningen är digital och genomförs i Zoom 18 – ca 20. Utbildningen riktar sig till kampanjledare i Ecanvasser och syftet med utbildningen är att få en bättre förståelse för hur verktyget fungerar och de funktioner som kampanjledaren behöver använda. 

Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
16 november                        Zoom                                  16 november
______________________________________________________________________

Inbjudan till Socialdemokratisk utbildning, Politisk kommunikation och sociala medier
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till Socialdemokratisk utbildning, politisk kommunikation och sociala medier på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör lördagen den 27 november 2021 klockan 09.00-15.00 – Utbildningen riktar sig till dig som är gruppledare eller arbetar med arbetarekommunens sociala medier. 

Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier?____________________________________________________________________________
Datum                                Plats                                   Sista anmälningsdag         27 november.                     Backagården                    25 oktober
____________________________________________________________________________

Inbjudan till
Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 
Tillsammans med ABF bjuder partidistriktet in till digital Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 2 helgen den 27-28 november 2021. 

Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig utbildning. Utbildningen
är planerad som ett internat på Backagården kurs och konferenscenter utanför Höör. Men om pandemin håller i sig så kommer 
utbildningen genomföras digitalt. 
Datum                                Plats                               Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
27-28 november               Backagården                  25 oktober
_________________________________________________________________________
Inbjudan till 
träff för arbetarekommunernas studieorganisatörer
Utöver den regionala studiekonferensen under hösten samlar Socialdemokraterna i Skåne och ABF i Skånearbetarekommunernas studieorganisatörer och deras kontaktpersoner på respektive ABF-avdelning fyra gånger om året. Dessa träffar sker under 2021 digitalt. 

Träffen genomförs digitalt i Zoom 18.00 – ca 20.00
Datum                                Plats                               Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

30 november                         Zoom                           20 november
________________________________________________________________________

Inbjudan till
Sociala medier för nybörjare
Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap och nå fler. Utbildningen syftar till att samla medlemmar som är intresserade av att förstå sociala medier och bli bättre på att utnyttja dess potential för att öka intresset och stödet för Socialdemokraterna. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar. Utbildningen genomförs digitalt i Zoom den 7 december 18.00 – ca 20.00
Datum                                Plats                        Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

7 december                        Zoom                        1 december
_________________________________________________________________________

Inbjudan till Social medier – nätkampanj
Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och ge dem ökad kunskap om strategisk kommunikation på sociala medier och hur arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier. På utbildningen lär sig deltagarna hur sociala medier funkar och hur man kan arbeta effektivt med mediet för att nå fler. Utbildningen riktar sig till medlemmar som har vana av sociala medier och intresse av att utveckla folkrörelsen på nätet. 

Utbildningen genomförs digitalt i Zoom 14 december 18.00 – ca 20.00
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________

14 december                      Zoom                                   7 december
_________________________________________________________________________

facebook Twitter Email