Medlemsstudier


Dags att rekrytera till 2022 års utbildningar!
Nedan finns en beskrivning av de utbildningar Socialdemokraterna i Skåne ska genomföra under 2022

Praktisk information
Allt utbildningar och konferenser genomförs i samarbete med ABF. Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition. På Socialdemokraterna och ABFs studieportal (klickbar länk) kan du också få uppdaterad information om nationella utbildningar, tanka hem studiematerial samt hitta bra verktyg och inspiration för handledare.

Har du några frågor, kontakta Margareta Liljedahl Eriksson
margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

Januari

12 januari                       Sociala medier digital

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

18 januari                       Regional studiekonferens, digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer/val ledare

19 januari                       Sociala medier fortsättning digita

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

25 januari                       Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

26 januari                       Sociala medier fortsättning digital

Målgrupp: Nybörjare sociala medier

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och hur arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier. På utbildningen lär sig deltagarna hur sociala medier fungerar genom olika digitala verktyg och hur man kan arbeta effektivt för att nå fler.

Februari

3 februari                       Internationell verksamhetskonferens digital

Målgrupp: Alla medlemmar! Tillsammans höjer vi ambitionen för arbetarrörelsens internationella solidaritetsarbete. Vi arbetar genom Olof Palmes internationella center med studiecirklar och projekt mm

8 februari                       Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

12-13 februari                Facket och politiken

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och/eller likvärdig utbildning

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt. Den riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1 eller motsvarande.

Genomförs tillsammans med ABF Skåne på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

18-20 februari                Handledarutbildning 2022

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 och som vill ta ett större ansvar för bildningen i partiet.

Antagning och utbildning genomförs nationell och genomförs under två helger 18-20/2, 18-20/3.
Sista anmälningsdag 31/1

22 februari                     Kvinna i politiken/mentorskap

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag,

Sista anmälningsdag 9 januari till regional studieombudsman.

Mars                             

4 mars                            Medlemsutbildning steg 3

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 samt ”Facket och politiken” eller har motsvarande med sig från sin fackliga organisation.

Utbildningen genomförs under två utbildningstillfällen; 4 mars med sista anmälningsdag 4/2 resp 11 mars med sista anmälningsdag 11/2). Läs mer på Studieportalen (klickbar länk)

8 mars                            Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

24 mars                          Digital uppföljning av Valvinnardagarna

Målgrupp: Inledningsvis valledare och ordförande/kampanjledare Ecanvasser. Information kommer att gå ut till berörda som är korrekt registrerade i CRM (Medlemssystemet)

April

5 april                             Regional studiekonferens, digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

12 april                              Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

23-24 april                     Medlemsutbildning, steg 2

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. Den riktar sig till dig som gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller motsvarande.

Genomförs i internatform lördag till söndag, tillsammans med ABF på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

23 april                           Vi bygger landet x4 argumentationstrimning

Målgrupp: valarbetare Skåne, samlingsplats Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad.

Mer information kommer

Maj

10 maj                            Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

Augusti

9 augusti                        Valvinst 22 Ecanvasser digital

Målgrupp: Kampanjledare

Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj som ersätter Sappen, Ringverktyget och Kartverktyget. Lär dig planera och organisera en valrörelse från ax till limpa genom att samla, skola och organisera kampanjarbetarna för att nå bästa resultat och vinna val.

September

Oktober

1 oktober                       Regional studiekonferens Backagården Höör

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

1 oktober                       Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och 2.

Tillsammans med ABF Skåne bjuder partidistriktet in till två dagar där vi utbildar handledare till partiets medlemsutbildning del 1. Den riktar sig till den som vill bli handledare för att genomföra medlemsutbildning del 1 i sin egen eller någon annan arbetarekommun i Skåne. Som en del av utbildningen ska deltagarna genomföra en medlemsutbildning del 1 i en arbetarekommun. Utbildningen genomförs på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

15-16 oktober                Facket och Politiken

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och/eller motsvarande utbildning

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt. Den riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1 eller motsvarande.

Genomförs tillsammans med ABF Skåne på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

12, 19, 26 och oktober          Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital

(samt 9, 16, 23 november)

Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne

Digital medlemsutbildning del 1 som Socialdemokraterna i Skåne genomför tillsammans med ABF Skåne.

Utbildningen kommer att ske under sex kvällar i oktober och november och riktar sig främst till de medlemmar som inte erbjudits någon medlemsutbildning under året. Utbildningen genomförs i det digitala verktyget Zoom. Man måste har deltagit i alla kvällar för att utbildningen ska räknas som genomförd.

November

5 november                                       Forts. handledarutbildning för medlemsutbildning del 1

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2

9,16 och 23 november          Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital

(samt 12, 19, 26 oktober se ovan)

Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne som gått de tre första delarna i oktober (se ovan)

Digital medlemsutbildning del 1 som Socialdemokraterna i Skåne genomför tillsammans med ABF Skåne.

Utbildningen kommer att ske under sex kvällar i oktober och november och riktar sig främst till de medlemmar som inte erbjudits någon medlemsutbildning under året. Utbildningen genomförs i det digitala verktyget Zoom. Man måste har deltagit i alla kvällar för att utbildningen ska räknas som genomförd.

12-13 november            Medlemsutbildning, del 2

Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 eller likvärdig utbildning

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. Den riktar sig till dig som gått Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller motsvarande.

Genomförs i internatform lördag till söndag, tillsammans med ABF på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

22 november                  Regional studiekonferens digital

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer

Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

29 november                  Forts. kvinna i politiken / mentorskap, vi går vidare

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag

Fortsättning för adepter 2022 (läs mer om Kvinna i politiken den 22 februari)

Anmälning för mentorskap 2023 senast 10 januari 2023 till regional studieombudsman

December

Information kring innehåll och anmälan hittar du nedan:

Praktisk information
Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition via angiven länk för respektive utbildning. Utbildningarna och konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne. Vid frågor; kontakta studieansvarig ombudsman Margareta L Eriksson via mail eller växel (klickbar länk).


Socialdemokratisk medlemsutbildning grund,
Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning genom sitt medlemsskap. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Medlemsutbildning del 1 omfattar två utbildningstillfälle som ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation. Del 1 genomförs av arbetarekommunerna.

Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia.

Medlemsutbildning Facket och politiken omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt.
Kostnaderna för del 2 och Facket och politiken står partidistriktet för, dock ej resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst.

Medlemsutbildning del 3 genomförs av partistyrelsens kansli. För att få gå denna utbildning ska deltagaren ha gått Medlemsutbildning del 1 och 2 samt Facket och politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation.
Fördjupning i ideologi. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar som gått medlemsutbildning del 3. Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet.
Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också̊ för varandra
Partiet har som ambition att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. Partidistriktet ansvarar för att det blir genomfört. Utbildningen kommer att ha fokus på hur man lägger upp och genomför ”Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet”. Utbildningen genomförs som ett internat med hjälp av handledare från partistyrelsens kansli. Utbildningen riktar sig till dig som vill vara handledare i en arbetarekommun och lokalt genomföra Ledarskapsutbildningen tillsammans med arbetarekommunen.

Pedagogisk Handledarutveckling (studieportalen)
Genomförs av partistyrelsens kansli. Det är en utbildning där handledare för medlemsutbildning del 1 och 2 ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i värdegrundsdrivet handledarskap. Utbildningen omfattar två helger som internat varav deltagaren måste gå båda tillfällen.

Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun.

Kvinna i politiken
”Kvinna i politiken” är satsning för att genom mentorskap stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne. Utbildningen påbörjas i maj med fokus på mentorskap och nätverkande och pågår tom november


Politisk kommunikation och sociala medier

Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier? En utbildning om politisk kommunikation och sociala medier för valarbetaren
På utbildningen lär sig deltagarna att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt och säkert planera kommunikation i sociala medier.

Internationell verksamhetskonferens
Hur gör vi för att stärka engagemanget och höja ambitionen i arbetarerörelsen för internationell solidaritet. För socialdemokratin är arbetet med internationellt solidaritetsarbete och fredsfrågor en stark tradition. Det tillhör inte bara vår historia, det tillhör vårt DNA. I verksamhetskonferens samlas vi och lär oss mer. Hur vi kan tillsammans arbeta i cirklar och projekt med tema internationell solidaritet i din arbetarekommun och s-förening. För att växa som rörelse och engagera fler. Utbildningen riktar sig till alla våra medlemmar.

Vi bygger landet
Vi behöver bli fler medlemmar för att bygga det jämlika och starka samhället. Ju fler socialdemokrater vi blir, desto rikare blir vi på erfarenheter. Och ju rikare vi blir på erfarenheter, desto bättre blir vi på att fånga samtidens utmaningar och hitta gemensamma lösningar.

Regional studiekonferens
Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.

facebook Twitter Email